Nukleosynteza pierwiastków w błyskach gamma

Artykuł Agnieszki Janiuk pt. “Nucleosynthesis of elements in gamma-ray burst engines” został przyjęty do druku przez czasopismo Astronomy and Astrophysics.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja rentgenowska

Mikołaj Grzędzielski i Agnieszka Janiuk uczestniczyli w konferencji pt. “The X-ray Universe 2014″, zorganizowanej w Dublinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Strona internetowa konferencji znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.