Praktyki i staże naukowe w grupie astrofizycznej

Istnieje możliwość odbycia praktyk oraz stażu naukowego w grupie astrofizycznej CFT PAN. Propozycja adresowana jest do studentów studiów magisterskich.

W ramach “praktyk”, proponujemy 1 miesiąc nauki podstaw obróbki danych obserwacyjnych z satelitów rentgenowskich,
dotyczących układów podwójnych z czarnymi dziurami, lub nauki działania jednego z kodów komputerowych, którymi posługujemy się w naszej pracy. Udział jest bezpłatny. Umożliwiamy zaliczenie w ten sposób obowiązkowych praktyk wymaganych na macierzystej Uczelni studenta.

Dla osób poważnie zainteresowanych kontynuacją pracy badawczej, istnieje możliwość wzięcia udziału w stażu naukowym,
w zakesie analizy danych lub modelowania teoretycznego procesów zachodzących w otoczeniu astrofizycznych czarnych dziur. Staż ten nie może mieć na celu zaliczenia praktyk studenckich na Uczelni.

W ciągu kilku miesięcy stażu, student będzie miał okazję pogłębić wiedzę a także wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności
podczas pracy nad konkretnym projektem badawczym. Za pracę w ramach stażu student może otrzymać wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia,

Umożliwiamy zdobycie doświadczenia naukowego, a w przypadku uzyskania
interesujących wyników badawczych, wpisanie na listę autorów ewentualnej publikacji. Dla osób pragnących związać swoją karierę naukową z astrofizyką, wcześniejszy staż będzie dużym atutem przy ubieganiu się
o stanowisko asystenta (doktoranta) w CFT PAN. Praktyki oraz staże można odbywać całorocznie, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu.
CFT PAN niestety nie zapewnia zakwaterowania.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Letnia szkoła astronomiczna

Mikołaj Grzędzielski wziął udział w letniej szkole astronomicznej pt. “Software Systems for Astronomy”, która odbyła się w lipcu w Poznaniu dzięki Polskiemu Towarzystwu Astronomicznemu. Tematem szkoły były systemy kontroli teleskopu optycznego, kamery i spektrografu, a także oprogramowanie używane do analizy i archiwizacji danych ze współczesnych teleskopów.


Posted in Uncategorized by with 1 comment.