Gwiazdy zwarte w Barcelonie

Petra Sukova i Mikołaj Grzędzielski wzięli udział w szkole astrofizycznej pt. “The Many Faces of Compact Stars”, która odbyła się w Barcelonie w dniach 22-26.09.2014. Strona internetowa szkoły znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Oscylujące fale uderzeniowe w przepływach akrecyjnych

Praca pt. “Oscillating shocks in the low angular momentum flows as a source of variability of accreting black holes” została wysłana do Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Autorkami są Petra Sukova i Agnieszka Janiuk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Rozbłyski dysku i wiatr w mikrokwazarze IGR J17091-3624

Nasza praca, “On the interplay between the heartbeat oscillations and wind outflow in the microquasar IGR J17091-3624″, została wysłana do Astronomy and Astrophysics. Autorami są Agnieszka Janiuk, Mikołaj Grzędzielski, oraz Fiamma Capitanio (INAF, Rome) i Stefano Bianchi (University of Rome).


Posted in Uncategorized by with no comments yet.