Hydrodynamika relatywistyczna w 3D

Nasza praca, zatytułowana “Relativistic hydrodynamics in 3D”, została spisana na podstawie plakatu zaprezentowanego na 37. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Artykuł, autorstwa Petry Sukovej, Szymona Charzyńskiego i Agnieszki Janiuk, jest dostępny pod tym linkiem.

cL005_visit0001


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Przeglądówka o koalescencji czarnych dziur

Nasz przeglądowy artykuł na temat zjawiska koalescencji czarnych dziur, symulacji numerycznych tego procesu, oraz astrofizycznych aplikacji, ukaże się w materiałach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Tekst artykułu, autorstwa Agnieszki Janiuk i Szymona Charzyńskiego, spisany na postawie wykładu na 37. Zjeździe PTA, jest dostępny pod tym linkiem.

amr


Posted in Uncategorized by with no comments yet.