Nominacja do Komitetu Astronomii PAN

W dniu 10.03.2016 prof. Agnieszka Janiuk otrzymała z rąk Dziekana Wydziału III Polskiej Akademii Nauk, prof. Romana Micnasa, nominację na 4-letnią kadencję w skład Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Chaos w mikrokwazarach

Referat Agnieszki Janiuk pt. “Chaos w mikrokwazarach”, który został przedstawiony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, można też znaleźć na naszej stronie. Jest w zakładce “Publikacje”.

Igr_j17091


Posted in Uncategorized by with no comments yet.