Nieliniowa dynamika w XTE J1550-564

Nasza praca pt. “Non-linear behaviour of XTE J1550-564 during its 1998-1999 outburst, revealed by recurrence analysis”, autorstwa Petry Sukovej i Agnieszki Janiuk, została zaakceptowana do druku w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics.

obr_XTE1550-NLD-imp


Posted in Uncategorized by with no comments yet.