Nowości w astrofizyce czarnych dziur

W dniach 12-16 września, 2016, w Ljubljanie, w Słowenii, odbyło się 324 Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej zatytułowane  “New frontiers in Black Hole Astrophysics”. Agnieszka Janiuk przedstawiła tam referat pt. “On the gamma-ray-burst-gravitational wave associacion in GW150914″, zaś Petra Sukova przedstawiła prezentację na temat “Transonic structure of slowly rotating accretion flows around black holes”. Strona interentowa spotkania, jego program, oraz streszczenia wykładów i plakatów znajduje się tutaj.

IMG_5017


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Artykuł przeglądowy: detektor X-IFU

Artykuł przedglądowy “The Athena X-ray Integral Field Unit (X-IFU)” ukazał się w czasopiśmie Proceedings of SPIE. 9905, Space Telescopes and Instrumentation 2016: Ultraviolet to Gamma Ray, 99052F (z datą 17 sierpnia, 2016). Na liście autorów, którą rozpoczyna Didier Barret et al., znajduje się 91 osób (wśród nich Agnieszka Janiuk z CFT). Praca przedstawia przegląd celów naukowych budowanego satelity rentgenowskiego Athena, które określają główne parametry techniczne detektora X-IFU, takie jak jego rozdzielczość widmowa, pole widzenia, efektywna powierzchnia, zdolność zbierania zliczeń, oraz tło instrumentalne. Detektor X-IFU jest przygotowywany przez międzynarodowe konsorcjum, którym kieruje Francja, Holandia i Włochy, przy udziale kolejnych państw członkowskich  ESA takich jak Belgia, Finlandia, Niemcy, Polska, Hiszpania, Szwajcaria, oraz dwóch partnerów międzynarodowych: Stany Zjednoczone i Japonia.

db_spie_2016_f10

Link do preprintu artykułu znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.