Akrecja na czarną dziurę w błyskach gamma

Artykuł “Black hole accretion in gamma ray bursts”, aut. Agnieszki Janiuk, M. Bejgera, P. Sukovej i S. Charzyńskiego, został zaakceptowany do druku w Specjalnej Edycji czasopisma Galaxies: Gamma-Ray Bursts. Recent Theoretical Models and Observations. Materiały z tego tomu pochodzą z kontrybucji prezentowanych na Sesji 11 sympozjum Europejskiego Tygodnia Astronomii w Atenach (EWASS, 4-8 lipca 2016). Edytorami tomu są I. Contopoulos i S. Oates. Preprint naszego artykułu można znaleźć pod tym linkiem.

galaxies-logo


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Uniwersalny model oscylacji

Artykuł “The Universal “Heartbeat” Oscillations in Black Hole Systems Across the Mass-scale”, autorstwa Quingwena Wu, B. Czerny, M. Grzędzielskiego, A. Janiuk, i in., ukazał się w Astrophysical Journal. Jego wersję elektroniczną można znaleźć pod tym linkiem (trzeba mieć opłacony dostęp).

f2


Posted in Uncategorized by with no comments yet.