Materiały z 324 Sympozjum Unii Astronomicznej

visit0009

Nasz artykuł, zatytułowany   “On the gamma-ray burst — gravitational wave association in GW150914″, aut. A. Janiuk, S. Charzyński, M. Bejger, ukaże się w materiałach konferencyjnych z 324 Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej (pod red. A. Gomboc). Konferencja ta odbyła się pod hasłem “New Frontiers in Black Hole Astrophysics” i miała miejsce w Ljubljanie, Słowenii, w 2016 roku.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Artykuł o mikrofizyce zaakceptowany do ApJ

Praca pt. “Microphysics in the gamma ray burst central engine”, autorstwa Agnieszki Janiuk, została zaakceptowana do Astrophysical Journal.

Pełny tekst pracy (preprint) jest dostępny pod tym linkiem. Rysunek poniżej przedstawia rozkład frakcji elektronów w stosunku do barionów w odległości do 50 promieni grawitacyjnych, w otoczeniu czarnej dziury o masie 3 mas Słońca i parametrze rotacji a=0.9, otoczonej namagnesowanym dyskiem akrecyjnym o masie 0.1 masy Słońca. Układ ten stanowi centralny silnik w rozbłysku gamma.

map_Ye_sbhDc


Posted in Uncategorized by with no comments yet.