Dziewczyny do Ścisłych

W dniu 30 marca na Uniwersytecie im.  Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się impreza pod hasłem “Dziewczyny do ścisłych”. W ramach całodniowych atrakcji, kandydatki na studia naa Wydziale Fizyki miały okazję spotkać się z prof. Agnieszką Janiuk. Była to okazja do rozmowy na temat rozwoju kariery naukowej w Polsce i za granicą. Uczestniczki mogły dowiedzieć się o nowinkach z dziedziny astrofizyki wysokich energii i prowadzenia badań astronomicznych w dzisiejszym świecie. Po spotkaniu z kandydatkami, Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na temat akreujących czarnych dziur i błysków gamma, w ramach czwartkowego Kolokwium na Wydziale Fizyki UMK.

_DSC0303_1


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

5-te spotkanie konsorcjum satelity Athena

W  dniach 21-24 marca, konsorcjum ds. budowy detektora X-IFU na pokładzie satelity Athena, zorganizowało piąte spotkanie uczestników tego projektu. Odbyło się ono w Instytucie IRAP w Tuluzie, we Francji. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w zebraniach doradczej grupy naukowej, a także w sesjach plenarnych. Na jednej z tych sesji zaprezentowaliśmy polskie rozwiązania technologiczne, które zostaną wdrożone do konstrukcji detektora.

29-X-IFU-CM5_Bemberg_fondation_Mars_2017_group_picture


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Otwarcie przewodu doktorskiego

Na Radzie Naukowej CFT PAN w dniu 17. marca, mgr Mikołaj Grzędzielski otworzył przewód doktorski. Tematem jego rozprawy będą “Modele termicznych oscylacji dysków akrecyjnych w zastosowaniach dla układów z czarnymi dziurami”, zaś promotorem pracy jest dr hab. Agnieszka Janiuk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.