Artykuł o zmodyfikowanej lepkości zaakceptowany do A&A

Praca zatytułowana “Modified viscosity in accretion disks. Application to Galactic black hole binaries, intermediate mass black holes, and AGN” została zaakceptowana do publikacji w Astronomy and Astrophysics. Autorami są Mikołaj Grzędzielski, Agnieszka Janiuk, Bożena Czerny oraz Quingwen Wu, zaś materiał zawarty w artykule zostanie włączony do rozprawy doktorskiej, którą przygotowuje Mikołaj. Określenie ‘zmodyfikowana lepkość’ jest użyte w kontekście uogólnionej formuły opisującej tensor naprężeń lepkich, której używamy w naszych symulacjach numerycznych i modelowaniu dysków akrecyjnych. Formuła ta opisuje zmienny udział ciśnienia gazu i promieniowania w procesie dyssypacji energii w dysku, a parametr skalujący został oznaczony Greckim symbolem “mu”. Rysunek poniżej przedstawia, w jaki sposób relacje skalujące odzwierciedlają zachowanie obserwowanych źródeł, w których akreujące czarne dziury mają masy (i związane z nimi skale czasowe oraz jasnościowe) w zakresie wielu rzędów wielkości. Pełny tekst pracy (preprint) znajduje się tutaj.

fig13


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Sesja użytkowników ICM

W dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się XIX Sesja Użytkowników ICM. Sesja Użytkowników ICM to okazja do prezentacji wyników prac badawczych prowadzonych przez naukowców korzystających z zasobów obliczeniowych Centrum. Grupa astrofizyczna w CFT była reprezentowana przez Agnieszkę Janiuk i Kostasa Sapountzisa. Przedstawiliśmy wyniki symulacji oraz testów kodu HARM-MP który działa na klastrze Okeanos i służy do symulacji błysków gamma. Ponadto Petra Sukova przygotowała plakat pokazujący wstępne wyniki jej prac nad wolno rotującymi przepływami akrecyjnymi w centrach słabo aktywnych galaktyk. Strona internetowa sesji wraz z programem wystapień i listą sponsorów znajduje się tutaj.

grafika_na_strone


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Spotkanie New CompStar

W dniach 27-31 marca br. w Warszawie gościliśmy doroczną konferencję Akcji New CompStar. Konferencja odbyła się w budynku Pałacu Staszica, siedzibie głównej Polskiej Akademii Nauk, znajdującym się w okolicach warszawskiej Starówki i Traktu Królewskiego. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w spotkaniu aby zaprezentować swoje najnowsze wyniki dotyczące mikrofizyki w centralnych silnikach błysków gamma oraz ich modelowania numerycznego. Strona internetowa konferencji znajduje się tutaj.

palac_staszica_04


Posted in Uncategorized by with no comments yet.