38. Zjazd PTA

W dniach 11-14 września, w Zielonej Górze odbył się 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Nasz zespół zaprezentował się w sesji naukowej poświęconej Astrofizyce Wysokich Energii. Referat Mikołaja Grzędzielskiego dotyczył zmodyfikowanej lepkości w dyskach akrecyjnych. Natomiast Katarzyna Wojczuk przygotowała plakat poświęcony nukleosynezie pierwiastków ciężkich w plazmie otaczającej czarną dziurę w centrum błysku gamma. Poniższy rysunek przedstawia rozkład obfitości jednego z izotopów Niklu, produkowanego w wietrze z akreującego torusa.

ni60_a


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja rentgenowska w Warszawie

W dniach 6-8 września, w warszawskim Pałacu Staszica, odbyła się konferencja poświęcona spektroskopii rentgenowskiej, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i obserwacyjnym, oraz nadchodzącej misji kosmicznej Athena.

Agnieszka Janiuk przedstawiła na tej konferencji referat pt. ”Stability of radiation pressure dominated accretion disks”, podsumowujący wyniki kilku spośród naszych ostatnich prac.

Strona internetowa konferencji, wraz z programem i listą uczestników, znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Fale uderzeniowe w relatywistycznych przepływach akrecyjnych

Nasza praca pt. “Shocks in the relativistic transonic accretion with low angular momentum”, aut. Petra Sukova, Szymon Charzyński, i Agnieszka Janiuk, została zaakceptowana przez Monthly Notices of RAS, i obecnie jest dostępna on-line.

W obszernej analizie numerycznej, pierwszej tego typu w literaturze ( poprzednie prace bazowały na opisie analitycznym), badamy różne rozkłądy momentu pędu w gazie opadającym na czarną dziurę i zmieniamy kluczowe parametry, takie jak spin dziury, energia całkowita oraz moment pędu materii.  W niektórych scenariuszach, tworzy się front fali uderzeniowej. Wyznaczamy zakresy parametrów, dla których fala po utworzeniu porusza się w kierunku do lub na zewnątrz od czarnej dziury, lub też te, dla których obserwujemy ruch oscylacyjny.

Wyniki symulacji skalują się z masą centralnej czarnej dziury i ogą być porównane z częstościami oscylacji kwazi-periodycznych wybranych mikrokwazarów ( GRS 1915+105, XTE J1550-564 czy IGR J17091-3624), a także dać interesujące skale czasowe zmienności w odniesieniu do supermasywnych czarnych dziur w centrach słabo aktywnych galaktyk, takich jak Sgr A*.

Rysunek poniżej przedstawia rozkład liczby Macha, a także gęstości i specyficznego momentu pędu w jednej z symulacji.

Link do artykułu znajduje się tutaj.

K500_NMRAS_122

 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.