Nowy doktorat nadany w naszym zespole

Decyzją Rady Naukowej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Mikołaj Grzędzielski otrzymał stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Uchwała nosi datę 23 Marca, 2018.

Tytuł naukowy został nadany na podstawie udanego zaliczenia wymaganych egzaminów doktorskich (Fizyka, Filozofia oraz język Angielski) oraz po przedstawieniu i publicznej obronie rozprawy. Praca zatytułowana “Models of accretion disks thermal oscillations in application to systems with black holes” została napisana pod opieką promotora, prof. Agnieszki Janiuk. Zewnętrznymi recenzentami rozprawy były prof. Ewa Szuszkiewicz (Wydział Fizyki, Uniwersytet Szczeciński), oraz prof. Christine Done (Physics Department, Durham University).


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Seminarium o krótkich błyskach gamma

W dniu 7 marca Kostas Sapountzis przedstawił w CFT PAN seminarium zakładowe, na którym omówił wyniki swojej najnowszej pracy
dotyczącej modelowania dżetów w krótkich rozbłyskach gamma.

MDmag_rho_frame0030_b


Posted in Uncategorized by with no comments yet.