Konferencja o radionuklidach w Los Alamos

W dniach 20-24.08 w Los Alamos National Laboratory w Nowym Meksyku, USA,  odbyła się konferencja pt. “To 20202 and beyond. Radionuclide astronomy”.

Spotkanie miało na celu zgromadzić ekspertów w dziedzinie astrofizyki jądrowej i wytyczyć cele jej rozwoju na najbliższe dziesięciolecie, w kontekście planów dot. misji kosmicznych w zakresie astronomii rentgenowskiej i gamma nowej generacji. Strona internetowa konferencji znajduje się tutaj.

W ramach warsztatów, Agnieszka Janiuk przedstawiła w Laboratorium Los Alamos zaproszone seminarium pt. “Numerical simulations of black hole accretion in GRB engines”.

 

AbundancesA_a06_b10

Powyższy rysunek przedstawia rozkład znormalizowanych obfitości ciężkich izotopów, które powstaną w wietrze wyrzucanym z powierzchni dysku akrecyjnego stanowiącego silnik rozbłysku gamma. Bogaty w neutrony wiatr ekspanduje z prędkością ok. 0.1 prędkosci światła. Symualcja błysku gamma (kod HARM, z nuklearnym równaniem stanu; zob. A. Janiuk, 2017, ApJ,  837, 39) obejmuje jedynie kilka sekund trwania zjawiska, lecz powyższe wyniki zostały ekstrapolowane w czasie do 1 miliona lat. Kod użyty do policzenia nukleosyntezy to Skynet (Lippuner i Roberts, 2017, ApJS, 233, 18).


Posted in Uncategorized by with no comments yet.