XXX Zjazd Międzynarodowej Unii Astronomicznej

Group photo

W dniach 20-31 sierpnia 2018 w Wiedniu odbył się XXX walny zjazd Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Uczetsniczyło w nim ponad 3 tysiące delegatów – astronomów z całego świata, w tym ponad 100 dziennikarzy. Dwutygodniowy zjazd składał się z sześciu sympozjów oraz 22 spotkań fokusowych,m, a ponadto znacznej liczby sesji plenarnych. Towarzyszyły im wystawy i pokazy, a także koncerty. W dniu Walnego Zebrania członków IAU uchwalono pięć nowych rezolucji. Ostatnia z nich, rezolucja B4, dotyczyła zmiany nazwy “Prawa Hubble’a” na “Prawo Hubble’a – Lemaitre’a”.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.