Konferencja o astronomii wielozakresowej

W dniach 7-14 października 2018, Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji poświęconej astronomii wielozakresowej, zatytułowanej “The multi-messenger astronomy: gamma-ray bursts, search for electromagnetic counterparts to neutrino events and gravitational waves”. Spotkanie zostało zorganizowane w Specjalnym Obserwatorium Astrofizycznym SAO należącym do Rosyjskiej Akademii Nauk, w Niznym Arkhyzie, w Rosji.

Strona internetowa konferencji znajduje się tutaj.
SAM_3075


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Artykuł o akrecji w dynamicznej czasoprzestrzeni zaakceptowany do ApJ

Nasza nowa praca pt. “Accretion in a dynamical spacetime and spinning up of the black hole in the gamma ray burst central engine”, aut. Agnieszka Janiuk, Petra Sukova i Ishika Palit, została zaakceptowana do druku w czasopiśmie Astrophysical Journal. Prezentujemy w niej nowy model ewolucji materii w kwazi-sferycznym, wolnorotującym przepływie akrecyjnym na czarną dziurę, której masa i spin ewoluuje adekwatnie do transferu masy-energii przez horyzont, zaś metryka Kerra zmienia się dynamicznie. Preprint artykułu na stronie arXiV można znaleźć pod tym linkiem.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.