Otwarcie przewodu doktorskiego Ishiki Palit

Na posiedzeniu Rady Naukowej CFT PAN w dniu 23 listopada 2018, pani mgr Ishika Palit otworzyła swój przewód doktorski w CFT. Tematem rozprawy doktorskiej będą “Własności wolno rotujących przepływów akrecyjnych na czarną dziurę”. Promotorem rozprawy jest prof. Agnieszka Janiuk.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Grant obliczeniowy w PL Grid

Otrzymaliśmy dostęp do zasobów PL-Grid w ramach nowego grantu obliczeniowego. Przyznane zosoby na superkomputerze zlokalizowanym w Cyfronet AGH to 25,000,000 godzin obliczeniowych (znormalizowanych). Dzięki temu mamy szansę zrealizować badannia w projekcie pt. “Symulacje wypływów z dysków akrecyjnych w rozbłyskach gamma”.

Prometheus_image


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Polsko-Włoska współpraca

Złożyliśmy wniosek w konkursie “Canaletto” do Narodowej Agencji Wymiany Akademickej NAWA.  Program wspiera wymianę osobową naukowców pomiędzy Polską a Republiką Włoch. Strona internetowa agencji znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.