Bal Astronoma

W dniu 02. marca 2019, ostatnią sobotę karnawału, w Warszawie (siedziba szkoły tańca Sulewskich), odbył się huczny Bal Astronoma. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Serdecznie dziękujemy za fantastyczną zabawę.

BalAstronoma


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Stypendium doktoranckie w naszej grupie

Zapraszamy do ubiegania się o stypendium doktoranckie w naszej grupie badawczej. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie Centrum Astronomicznego PAN które działając w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020. Program badań naukowych związany jest z tematyką uprawianą w Centrum i obejmuje m.in. astrofizykę obserwacyjną i teoretyczną oraz kosmologię.

W ramach studium, proponujemy następujący temat pracy doktorskiej:

Temat: Nukleosynteza w dyskach akrecyjnych wokół czarnych dziur

Opiekun: Dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN (agnes@cft.edu.pl)

Opiekun pomocniczy: Dr hab. Michał Bejger, prof. CAMK PAN

Proponowany temat pracy doktorskiej zawiera numeryczne modelowanie procesu akrecji na czarną dziurę u podstawy błysków gamma, za pomocą metod relatywistycznej magnetohydrodynamiki, oraz modelowanie syntezy ciężkich izotopów. To ostatnie zadanie wymaga korzystania z kodów i bibliotek do symulacji łańcuchów reakcji jądrowych (kod Skynet; Lippuner & Roberts 2017), natomiast same symulacje MHD wykonujemy autroską wersją kodu HARM_COOL (http://old.cft.edu.pl/astrofizyka/?page_id=345).
Oczekujemy od kandydatów znajomości technik programowania i metod numerycznych, oraz zainteresowania astrofizyką.

Instrukcja jak aplikować (w tym wykaz dokumentów) znajduje się na stronie studium doktoranckiego CAMK PAN oraz pod tym linkiem.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.