Praca o kilonowej zaakceptowana do Astrophysical Journal

Wkrótce ukaże się w Astrophysical Journal artykuł, w którym dyskutujemy możliwośc powstawania pierwiastków ciężkich, do Thoru i Uranu włącznie, w procesie szybkiego wychwytu neutronów. Nukleosynteza tych izotopów jest możliwa w obszarze wypływu z dysku akrecyjnego, towarzyszącego emisji krótkiego rozbłysku gamma. Tego typu wypływy, bogate w radioaktywne ciężkie izotopy, prowadzą do obserwacji zjawiska kilonowej. Kilonową taką zaobserwowano po rozbłysku GW 170817, stowarzyszonym z emisją fali grawitacyjnej, wywołanej zlaniem się pary gwiazd neutronowych.

Preprint artykułu można zobaczyć pod tym linkiem.

Na rysunku pomiżej: rozkład obfitości izotopów generowanych w wyniku szybkiego wychwytu neutronów na trajektoriach w wietrze opuszczającym dysk akrecyjny (szare linie przedstawiają poszczególne trajektorie, linia czerwona to rozkład uśredniony po kątach). Punkty niebieskie odpowiadają obserwowanym obfitościom izotopów pierwiastków ciężkich w Układzie Słoneczym.

AbundancesA_solar_tot_a09b10

 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja GR22-Amaldi Workshop

W dniach 07-13 lipca, w Walencji, odbyło się sympozjum “22nd International Conference on General Relativity and Gravitation 13th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves”. Uczystniczyło w nim kilkuset specjalistów z całego świata, zajmujących się ogólną teorią względności, grawitacją, astrofizyką relatywistyczną i kosmologą, a także metodami numerycznymi oraz eksperymentalnym wykrywaniem fal grawitacyjnych i towarzszących im zjawisk. Grupę astrozizyczną w CFT PAN reprezentowała prof. Agnieszka Janiuk. Przedstawione referaty dotyczyły ewolucji metryki Kerra podczas kolaspu gwiazdy, oraz procesu nukleosyntezy ciężkich pierwiastków w wypływach towarzyszących procesowi zlania się dwóch gwiazd neutronowych. Strona internetowa konferencji wraz z pełnym programem oraz galerią zdjęć, znajduje się pod tym linkiem.

Foto poniżej: wykład na sesji równoległej pt. “Multimessenger Astronomy of Gravitational Wave Sources”.

10-07-19-pararell (58)

 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.