Konferencja Astrofizyki Obliczeniowej

W dniach 15-21 września w Petersburgu odbyło się spotkanie na temat Astrofizyki Obliczeniowej. W konferencji zorganizowanej przez Komisję B1 Międzynarodowej Unii Astronomicznej wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów z całego świata (na poziomie co najmniej po-doktorskim) którzy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia w zakresie technik i wyników symulacji komputerowych w astrofizyce. Strona internetowa wraz z programem spotkania znajduje się tutaj. Pod tym linkiem można zobaczyć pełną listę specjalistów będących członkami Dywizji B1 w Unii Astronomicznej. W tym repozytorium można znaleźć odnośniki do kodów komputerowych w wersjach publicznie dostępnych dla społeczności astronomicznej.

Agnieszka Janiuk z CFT PAN zaprezentowała na tym spotkaniu referat na temat modelowania przepływów akrecyjnych na czarne dziury za pomocą metod relatywistycznej magnetohydrodynamiki.

Qmridump2000


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego

W dniach 23-26 września 2019 w Szczecinie, w siedzibie Akademii Moskiej, odbył się 6. Zjazd Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego PoToR. Wśród zaproszonych wykładowców na sesjach plenarnych mieliśmy okazje wysłuchać tak znakomitych specjalistów w dziedzinie astrofizyki relatywistycznej, jak prof. Masaru Shibata (Yukawa Institute, Kyoto, Japan), prof. Jose Font (University of Valencia, Spain), oraz prof. Tsvi Piran (Hebrew Univ., Jerusalem, Israel).
Z CFT PAN, Agnieszka Janiuk zaprezentowała referat plenarny pt. “Magnetized outflows from accreting black holes after neutron star merger”, zaś Ishika Palit przedstawiła kontrybucję w sesji równoległej, zatytułowaną „Accretion in a dynamical spacetime and the spinning up of the black hole in collapsars”.
GroupPhoto


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Zjazd PTA

W danich 9-12 września, w Olsztynie, uczestniczyliśmy w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Ishika Palit zaprezentowała poster zatytułowany “Mass and spin constraint on black holes associated with long GRBs in the Collapsar model”. Również nowa magistrantka, Dominika Król, przygotowała nową kontrybucję pod tytułem “Evolution of the black hole mass and spin in collapsars for rotating and magnetized pre-supernovae”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.