Rozpoczęcie kształcenia w szkole Geoplanet

Od października 2019 roku, działalność rozpoczęła szkoła doktorska Geoplanet, do której należy Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Szkołę tworzy łącznie siedem placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk:

W CFT PAN do Szkoły Geoplanet został przyjęty na razie 1 student, Mgr. Bestin James. Jest on zwycięzcą konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt. “Hiperakrecja materii na czarną dziurę”, prowadzonego pod kierunkiem prof. Agnieszki Janiuk


Posted in Uncategorized by with no comments yet.