Publicznie dostępna wersja kodu HARM-COOL

Publicznie dostępna wersja kodu HARM-COOL jest do pobrania z naszej strony internetowej (wersja anglojęzyczna, zakładka Numerics).
Kod został rozwinięty na podstawie oryginalnego programu HARM-2D zawierającego algorytm do rozwiązywania równań ogólnie relatywistycznej magnetohydrodynamiki. Nasza wersja posiada wiele nowych funkcjonalności.
Była ona opracowywana od roku 2012, przez autorów: Agnieszka Janiuk, Ireneusz Janiuk i Kostas Sapountzis.

Kod źródłowy jest dostępny w zakładce “Numerics”.
Można tam znaleźć również plik README w którym są opisane szczegóły techniczne.
kostas_visit0000


Posted in Uncategorized by with no comments yet.