Tańczące Czarne Dziury

W ramach poniedziałkowych “Spotkań z Astronomią” w CAMK PAN, które odbyło się 9 marca 2020, Agnieszka Janiuk zaprezentowała wykład pt. “Tańczące Czarne Dziury”. Przedstawiał on w przystępny sposób problem istnienia rozwiazań dla ruch jednego i dwóch ciał w klasycznej fizyce Newtonowskiej oraz w fizyce relatywistycznej. Przedstawione zostały również konkretne przykłady detekcji czarnych dziur w kosmosie różnymi technikami, na postawie obserwacji ich “tańca z gwiazdami”.

Wykład można znaleźć na naszej stronie, w zakładce “Popularyzacja”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.