Konferencja TCAN o podwójnych gwiazdach zwartych

W dniach 6-10 lipca odbyła się konferencja pt. TCAN on Binary Neutron Stars Workshop 2020, zorganizowana przez grupę prof. Manueli Campanelli (Rochester Institute of Technology). Z powodu pandemii, spotkanie było całkowiecie wirtualne. Udało się jednak zgromadzić na nim wielu specjalistów zajmujących się relatywistyczną astrofizyką i symulacjami zlewających się gwiazd zwartych. Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na temat Nukleosyntezy w wypływach powstających po zderzeniu gwiazd.

Strona konferencji znajduje się pod tym linkiem. Wszystkie prezentacje zostały nagrane i można je przeglądać na kanale Youtube.

gravitational_waves


Posted in Uncategorized by with no comments yet.