Praca magisterska zakończona na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniu 23 lipca 2020, pani Dominika Król obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę magisterską zatytułowaną “Ewolucja spinu czarnej dziury w wyniku akrecji materii. Model analityczny a symulacje MHD”, która została przygotowana w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN pod kierunkiem porf. Agnieszki Janiuk. Egzamin magisterski został oceniony bardzo dobrze, zaś praca magisterska została wyróżniona przez recenzentów. Członkami Komisji Egzaminacyjnej ze strony Obserwatorium Astronomicznego UJ byli profesorowie Stanisław Zoła oraz Sebastian Szybka. Od października 2020, pani mgr Dominika Król rozpoczyna studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

A03S04Beta1Rhodump081


Posted in Uncategorized by with no comments yet.