Kłaczkowata akrecja z wiatru w Cygnusie X-1

Cygnus X-1 jest jednym z najjaśniejszych źródeł rentgenowskich i wykazuje szybką zmienność jasności w zakresie promieni X, w skalach czasowych od milisekund aż po miesiące. Zjawisko to zachodzi zarówno w twardym jak i miękkim stanie widmowym. W najnowszej pracy Ishika Palit, Agnieszka Janiuk i Bożena Czerny, proponują wyjaśnienie fizycznego mechanizmu odpowiedzialnego za krótkookresową zmienność  (<100 s) tego obiektu w stanie Twardym/Niskim (tzw. Hard/Low state). Symulacje wykonane za pomocą kodu hydrodynamicznego w ogólnej teorii względności, uwzgledniające występowanie transonicznych fal uderzeniowych w przepływie akrecyjnym na czarną dziurę, oraz zmienność wywołaną kłaczkowatą naturą wiatru gwiazdowego, są w dobrej zgodności z obserwacjami. Dane rentgenowskie źródła pokazują jak wyglkąda widmo mocy zmienności obiektu, odzwierciedlają nasz model.
Preprint artykułu zaakceptowanego do Astrophysical Journal znajduje się pod tym linkiem.
Schematic

Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Artykuł o znikającej gwieździe zaakceptowany do ApJ Letters

Nasza praca zatytułowana “On the maximum stellar rotation to form a black hole without an accompanying luminous transient”, autorstwa Ariadna Murguia-Berthier, Aldo Batta, Agnieszka Janiuk, Ilya Mandel, Enrico Ramirez-Ruiz i Rosa Wallace-Everson, została zaakceptowana do publikacji w Astrophysical Journal Letters.

W tym artykule przedstawiamy wyniki symulacji GR MHD podając ograniczenie na maksymalny stopień rotacji gwiazdy, która mogła być progenitorem obiektu takiego jak PHL293B-LBV oraz N6946-BH1, a także oszacowujemy ogólny udział w populacji takich masywnych gwiazd, które nie zostawiają pozostałości po kolapsie (tzw. ‘znikające gwiazdy”). Odkrywamy, iż około kilka procent pojedynczych gwiazd typu O o zmierzonych prędkościach rotacji może obracać się wolniej niż krytyczna wartość momentu pędu przed kolapsem, a zatem według naszych przewidywań, nie pozostawią widocznego śladu po swoim kolapsie.

Link do pracy na serwisei ArXiV znajduje się tutaj.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.