Tańczące Czarne Dziury

W ramach poniedziałkowych “Spotkań z Astronomią” w CAMK PAN, które odbyło się 9 marca 2020, Agnieszka Janiuk zaprezentowała wykład pt. “Tańczące Czarne Dziury”. Przedstawiał on w przystępny sposób problem istnienia rozwiazań dla ruch jednego i dwóch ciał w klasycznej fizyce Newtonowskiej oraz w fizyce relatywistycznej. Przedstawione zostały również konkretne przykłady detekcji czarnych dziur w kosmosie różnymi technikami, na postawie obserwacji ich “tańca z gwiazdami”.

Wykład można znaleźć na naszej stronie, w zakładce “Popularyzacja”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>