Artykuł o polaryzacji promieniowania ukazał się w MNRAS

Po dość długim procesie recenzowania, nasza praca dotycząca spolaryzowanej emisj promieniowania z okolic bliskich horyzontu czarnej dziury została opublikowana w Monthly Notices of RAS.

Autorki Monika Mościbrodzka, Agnieszka Janiuk, i Mariafelicia de Laurentis, przedstawiają w niej po raz pierwszy obrazy liniowej i kołowej polaryzacji uzyskane z przetworzenia wyników sumulacji magnetycznie aresztowanego przepływu na nierotującą czarną dziurę. W szczególności, pokazujemy tutaj zachodzenie zjawiska inwersji polaryzacji, które jest unikatowe dla gazu w bezpośredniej okolicy horyzontu czarnej dziury.

Link do pracy opublikowanej w MNRAS znajduje się tutaj zaś numer preprintu to  https://arxiv.org/abs/2103.00267

ipole_datI


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>