Pole magnetyczne w torusie akreującym na rotującą czarną dziurę w metryce Kerra


Z bardziej skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia, gdy materia jest ułożona w strukturę niesymetryczną sferycznie i znajduje się w polu magnetycznym. Dwie symulacje poniżej uwzględniają te czynniki. Gaz początkowo tworzy tzw. torus Fishbone’a-Moncriefa w poloidalnym (pierwsza symulacja) lub toroidalnym (druga symulacja) polu magnetycznym. Zwartym obiektem w środku jest rotująca czarna dziura (Kerra) o masie równej 3 masom Słońca i momencie pędu 0.98. Kolory pokazują profil gęstości w płaszczyźnie r-theta, w gramach na cm3 w skali pokazanej na pasku po prawej stronie. Białe linie to linie pola magnetycznego. Kliknij na obrazek, aby zobaczyć jak ewoluuje akreujący torus oraz jak tworzą się otwarte linie sił pola magnetycznego w kierunku pionowym, w którym wyrzucany jest dżet. (Symulacje kodem HARM-2D. Autor: Bartek Kamiński)

 

 


by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>