Nukleosynteza ciężkich izotopów wskutek szybkiego wychwytu neutronów w okolicy rozbłysku gamma

Badamy produkcję ciężkich nuklidów w plazmie spływającej (akreującej) na czarną dziurę u podstawy dżetu tworzącego rozbłysk gamma (GRB), o tempie opadania rzędu ułamka masy Słońca na sekundę. Parametry fizyczne modelu to masa i tempo rotacji (spin) czarnej dzury. Typowe wartości to 3 masy Słońca i a=0.6, badamy jednak zakres parametrów dla których wyniki modelowania nukleosyntezy mogą dać wyraźne ograniczenia na parametry czarnej dziury. Prędkość zachodzenia reakcji jądrowych jest silnie uzależniona od temperatury i gęstości ośrodka, a także stosunku gęstości liczbowych protonów do neutronów (inaczej: frakcja elektronowa). Rezultatem nukleosyntezy jest obfita produkcja lekkich izotopów, a także pierwiastków o liczbach masowych zbliżonych do 60 i 80 – jest to pierwsze maksimum produkcji nuklidów w wyniku szybkiego wychwytu neutronów (tzw. r-process).

R500ADE_new

Izotopy produkowane są szczególnie na powierzchni zewnętrznej dysku akrecyjnego, oraz, ze względu na działalność wiatru magnetycznego, uwalniane są z sąsiednich obszarów poza dyskiem. Poniżej, przedstawiamy wstępne wyniki dotyczące rozkładu przestrzennego wybranych pierwiastków na podstawie modelu quasi-statycznego (założenie nuklearnej równowagi statystycznej).
ti44_eN_new


by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>