Zespół


dr hab. Agnieszka Janiuk (prof. CFT PAN).

pcq

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom w Katedrze Astronomii, 1998). Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii otrzymała w ramach Studium Doktoranckiego w Centrum Astronomicznym PAN im. Mikołaja Kopernika w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem, 2003). Odbyła kilka staży naukowych, m.in. w Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati in Trieste, Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Max Planck Institute fuer Astronomy and Astrophysics in Munich, Inter University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune, oraz kontrakt podoktorski w University of Nevada, Las Vegas.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizyczych w zakresie astronomii nadany przez Radę Naukową CAMK PAN w Warszawie w kwietniu 2011 roku.

Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych nadany decyzją Prezydenta RP w dniu 4 stycznia 2021.

Od października 2010 roku pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, najpierw na stanowisku adiunkta a od jesieni 2011 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2011-2015 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora CFT PAN, ds. naukowych i ogólnych.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (w latach 2009-2011 była w Zarządzie Towarzystwa), Międzynarodowej Unii Astronomicznej, oraz od roku 2015, członkinią z wyboru do Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk. Ponadto uczestniczy w Krajowej Radzie Astrofizyki Cząstek.

Od roku 2016, należy do Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego. W latach 2009-2014 brała udział w akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) MP0905 pod hasłem “Black holes in the Violent Universe” gdzie była członkinią Komitetu Zarządzającego i reprezentowała Polskę w tej akcji. Od roku 2016, należy do Komitetu Naukowego misji kosmicznej Athena.

Zajmuje się astrofizyką dysków akrecyjnych w układach podwójnych z gwiazdami, budową aktywnych jąder galaktyk i kwazarami, a także pochodzeniem rozbłysków gamma i nukleosyntezą pierwiastków ciężkich w tych obiektach. Jest autorką ponad 100 prac naukowych z zakresu relatywistycznej astrofizyki obliczeniowej, opublikowanych w rozmaitych czasopismach.

Życiorys (aktualizacja: styczeń 2019)

CV_ajaniuk_01_2019_photo

 

Fatemeh Hossein-Nouri (Post-Doc)

28378980_2150329661661243_2134637124617268245_n

Fatemeh Hossein-Nouri ukończyła niedawno staż podoktorski w Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) w Indiach, jest też członkinią kolaboracji SXS skupiajęcej kilka instytucji w USA. SUzyskała licencjat z fizyki w K.N.T. University of Technology w Iranie, zaś stopień magistra i doktorat z astronomii zdobyła na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie, w USA. Jej rozprawa doktorska była poświęcona astrofizyce numerycznej i rozwojowi kodu spektralnego Spectral Einstein Code (SpEC), w szczególności ma on zastosowanie do badań namagnesowanych torusów akrecyjnych w otoczeniu rotujących czarnych dziur. Podczas pobytu w IUCAA, dr Nouri zajmowała się niestabilnosciami hydrodynamicznymi w układach podwójnych gwiazd neutronowych powstającymi w wyniku nieliniowego sprzężenia pomiędzy modami oscylacji gwiazd i polami pływowymi. Jej zainteresowania naukowe obejmują numeryczną teorię względności, hydrodynamikę płynów astrofizycznych, fizykę gwiazd zwartych, oraz astrofizykę wysokich energii.

 

Ishika Palit (doktorantka)

Ishika(2)

Ukończyła studia magisterskie w zakresie fizyki w Bharkatullah University, Bhopal w roku 2016. Wcześniej, licencjat uzyskała z fizyki na Uniwersytecie w Delhi w roku 2014.

Brała udział w letnim stażu naukowym w zakresie astrofizyki w instytucie Harish Chandra Research Institute w Allahabad, India. Pracowała tam pod opieką prof. Tapasa Das, nad zagadnieniami związanymi z fizyką procesu akrecji na czarne dziury.

W grupie astrofizycznej CFT Ishika Palit pracuje nad zagadnieniem fal uderzeniowych w słabo rotujących przepływach akrecyjnych. Zajmuje się rozwiązaniami analitycznymi dla istnienia punktów krytycznych w opisie Ogólnej Teorii Względności, oraz symulacjami numerycznymi.

Bestin James (doktorant)

IMG_2182_rot

Ukończył Uniwersytet w Kerali (Indie) uzyskując magisterium z fizyki. Tematem pracy Bestina Jamesa pod kierunkiem prof. Vincenta Mathew, były niestabilności falowe w plazmie z pyłem. Pracował jako nauczyciel fizyki w St. Peter’s College Kolenchery, Kerala.

Interesuje się astronomią i kosmologią oraz symulacjami numerycznymi. Brał udział w Letniej Szkole Grawitacji i Kosmologii w IUCAA. Programuje w języku C/C++.

W grupie astrofizycznej CFT jego zadaniem jest badanie dynamiki akrecji na czarną dziurę poprzez namagnesowany torus, oraz warunków powstawania relatywistycznych dżetow.

 

 Byli członkowie grupy i współpracownicy:

 

dr Konstantinos Sapountzis (postdok)

IMG_20170105_121339507

Doktorat z astrofizyki obronił na Uniwersytecie w Atenach, zaś tematem rozprawy było “Rarefaction acceleration in magnetized gamma-ray burst jets” (Przyspieszanie na niejednorodnościach w polu magnetycznym dżetów w błyskach gamma). Jego zainteresowania naukowe dotyczą teorii powstawania astrofizycznych dżetów, kosmicznych pól magnetycznych, magnetohydrodynamiki oraz symulacji numerycznych. Jest również zapalnonym astronomem obserwatorem, w szczególności ma dośawiadczenie w obserwacjach teleskopem Aristarchos (2.3m, National Observatory of Athens) którym badał źrodła zmienne, jak również automatycznym teleskopem Gerostathopoulio (National University of Athens), prowadzącym rejestrację poświat rozbłysków gamma.

 

dr Mikołaj Grzędzielski (asystent)

 

DSC_0698

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka, specjalność fizyka teoretyczna (2013), jako student w okresie od września od grudnia 2012 stażysta w Centrum Fizyki Teoretycznej u dr hab Agnieszki Janiuk. Od października 2013 zatrudniony w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN na stanowisku asystenta.

Interesuje się symulacjami numerycznymi oraz hydrodynamiką.

W latach 2018-2019 przebywał na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Turynie.

dr Petra Sukova

pcq

Absolwentka Uniwersytetu Karola w Pradze. W 2013 roku ukończyła tam studia doktoranckie i obroniła rozprawę doktorską pt. “Chaotic Motion Around Black Holes” . Od października 2013 do września 2016 pracowała w CFT PAN na stanowisku adiunkta. Interesuje się teorią chaosu, ruchem materii w pobliżu czarnych dziur w centrach galaktyk aktywnych oraz symulacjami numerycznymi. Jest autorką kilkunastu prac opublikowanych w specjalistycznych czasopismach oraz doniesień konferencyjnych.

Obecnie Petra Sukova pracuje w Instytucie Astronomii Czeskej Akademii Nauk.

 

dr Szymon Charzyński

sc

Fizyk,  absolwent FUW. Pracę doktorską wykonał w CFT PAN. Specjalizuje się w metodach matematycznych fizyki a także wykorzystaniu programów komputerowych do obliczeń symbolicznych i numerycznych. Zajmuje się zastosowaniem teorii grup i geometrii różniczkowej w teorii pola (np. OTW) i mechanice kwantowej. Obecnie pracuje jako wykładowca na Wydziale Fizyki, w Katedrze Metod Matematycznych. W naszym zespole zajmował się  relatywistyczną astrofizyki obliczeniową i symulacjami numerycznymi zlewających się gwiazd zwartych.

Bartłomiej Kamiński:

 

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (2012), od lipca 2013 do sierpnia 2014 pracował na stanowisku asystenta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Interesuje się szeroko pojętą Ogólną Teorią Względności, a także relatywistycznymi symulacjami numerycznymi.

 

 

Maciej Sznajder

Absolwent Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego z zakresu obliczeniowej astrofizyki. Odbył staż w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W roku 2013 obronił doktorat na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie jest pracownikiem naukowym Niemieckiej Agencji Kosmicznej w Bremie. Współautor kilku publikacji naukowych.

 

 

Błażej Nikiel-Wroczyński

 

Absolwent astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stażysta w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Obronił swój doktorat w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współautor kilku prac.

 

Jeremy Mortier

 

Magisterium z fizyki ogólnej uzyskał w roku 2017 w Uniwersytecie Grenoble-Alpes we Francji. W ramach projektu wakacyjnego, ukończył kurs astrofizyki w instytucie Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, pod kierunkiem prof. Benoit Cerutti oraz Guillaume Dubus. Praca ta dotyczyła modelowania emisji z magnetosfery pulsarów.

W grupie astrofizycznej w CFT, Jeremy próbował swoich sił w symulacjach silnie namagnesowanych przepływów akrecyjnych wokół rotujących czarnych dziur.

 

Monika Mościbrodzka

 

Obroniła doktorat w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w 2008 roku. Pracowała na Uniwersytecie w Newadzie i na University of Illinois at Urbana w ramach stażu podoktorskiego. Aktualnie pracuje w Holandii na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen, na stanowisku Assistant Professor. Współautorka kilkudziesięciu prac naukowych (pełna lista znajduje się tutaj ).

 

 


by with 2 comments.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>