Kalendarium

2021

23.11

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium zakładowe w Narodowym Centrum Badań Jadrowych w Warszawie. Temat brzmiał “Magnetically arrested accretion flows near the black hole horizon“.

27.10

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium na zaproszenie INAF, Instituto Nazionale di Astrofisica, w Rzymie. Temat seminarium brzmiał “Accretion disk instabilities in application to active galactic nuclei and changing-look AGN phenomenon”.

4-8.10

Uczestniczyliśmy w konferencji IPAM Workshop on Computational Astrophysics. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej, a organizatorem był Institute for Pure and Applied Mathematics,  University of California, Los Angeles. Wszyscy europejscy astrofizycy brali udział w tym spotkaniu zdalnie. Agnieszka Janiuk przedstawiła zaproszony referat pt. “Many faces of black hole accretion in gamma ray bursts”.

20-23.09

Uczestniczyliśmy w 7-mej konferencji Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego, POTOR. Spotkanie odbyło się na żywo, a miejscem była Politechnika Łódzka. Agnieszka Janiuk przedstawiła referat pt. “Magnetically arrested accretion flows near the black hole horizon”, zaś Bestin James przedstawił referat pt. “Numerical study of magnetically dominated jets from accreting black hole sources”.

20.09

Ishika Palit z sukcesem obroniła rozprawę doktorską na temat “Selected aspects of low angular momentum accretion onto black hole” napisaną pod opieką prof. Agnieszki Janiuk. Publiczna obrona pracy odbyła się na platformie Zoom a także była transmitowana na kanale YouTube.

13-17.09

Uczestniczyliśmy w XXXXth Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zjazd odbył się wirtualnie, a miejscem organizacji był Uniwersytet Szczeciński. Podczas konferencji, Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat w sesji o Obiekach Zwartych, a jego tytuł brzmiał “Many faces of accretion in gamma ray bursts”. Ponadto, Fatemeh Hossein-Nouri zaprezentowała kontrybucję pt. “Numerical Study of accretion of magnetized neutrino-cooled torus on a rotating black hole”, zaś studenci Bestin James, i Michał Przerwa, przedstawili plakaty w wirtualnej sesji posterowej.

13.09

Fatemeh Hossein-Nouri przedstawiła seminarium na zaproszenie obserwatorium Biruni Observatory, Shiraz University, Iran. Tytułem wykładu były “Asteroseismology, Gravitational Waves and Neutron Star’s Equation of State”.

01.09

Do naszego zespołu w CFT PAN dołączył nowy członek. Dr Przemsław Figura wygrał konkurs na stanowisko postdoka. Jego głównym obszarem działalności będzie ewolucja masywnych gwiazd i progenitory długich rozbłysków gamma.

30.08-03-09.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN świętowało swoje 40.-lecie. Z tej okazji zorganizowano konferencję pt.”40+1 anniversary of Center for Theoretical Physics PAN”. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej z uwagi na obostrzenia pandemiczne, część uczestników była na sali wykładowej w Centrum Konferencyjnym Barnabitów na Służewcu, zaś część wysłuchała wykładów transmitowanych na kanale Yutube. Agnieszka Janiuk przedstawiła zaproszony wyklad w sesji astrofizycznej.

18.08

Odbyło się posiedzenie Komisji Doktorskiej ds. przewodu Ishiki Palit. Komisja stwierdzila, że recenzje rozprawy są pozytywne, zas Kandydatka spełnia formalne i zwyczajowe wymagania aby przystąpić do obrony rozprawy, zatem została do niej dopuszczona.

20.07

Ishika Palit zdała z pozytywnym wynikiem egzamin doktorski z fizyki. Jest to trzeci z wymaganych egzaminów (po sprawdzianie z języka obcego i egzzaminie z filozofii), który uprawnia do przystąpienia do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Obrona dotoratu zostanie przeprowadzona po otrzymaniu kompletu dwóch recenzji rozprawy.

10.06.

Nasz zespół otrzymał nowy grant obliczeniowy na superkomputerze HAWK zlokalizowanym na Uniwersytecie w Stuttgarcie i będącym częścią sieci HPC-Europa. Dostęp do tego superkomputera otzrymaliśmy na 6 miesięcy, w liczbie 250000 rdzenio-godziny. Grant Został udostępniony na realizację projektu pt. HARM-COOL optimization in 3D with nuclear gas Equation of State”, jest to temat którym zajmuje się p. dr. Hossein-Nouri.

16-19.03

Odbyła się konferencja RATOP2021. Była to pierwsza międzynarodowa konferencja astrofizyczna zorganizowana w CFT PAN. Wydarzenie zostało przesunięte z roku 2020, z powodu pandemii Covid-19, i zostało zorganizowane w formie zdalnej. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji była prof. Agnieszka Janiuk.

10.02

Ishika Palit, doktorantka 4-go roku w naszej grupie, otrzymała nagrodę w wysokości 10,000 zł w konkursie CFT na projekt młodego naukowca. Jej propozal jest zatytułowany “Role of self gravity of accretion disk in collapsar model”.

4.01

Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, datowanej na 4. stycznia 2021 roku, dr hab. Agnieszka Janiuk otrzymała tutuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

2020

5.12

Do naszego zespołu dołączyła nowa osoba. Dr Fatemeh Hossein-Nouri będzie zatrudniona na stanowsiku postdoka (adiunkt) ze środków grantu Opus. Będzie się zajmowała hydrodynamiką akrecji i procesem transportu neutrin w centralnych obszarach źródeł rozbłysków gamma.

2-6.11

Na platformie ZOOM odbyło się 12-te spotkanie Konsorcjum X-IFU. W sesjach równoległych zostały zaprezentowane informacje dotyczące działań zespołów roboczych XSAT (Science Advisory Team), XISC (Instrument Science Center) oraz XCAT (Calibration Team).

19-23.10

Uczestniczyliśmy w wirtualnej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Opawie. Spotkanie było zatytułowane “22nd RAGTime workshop on black holes and neutron stars.” Agnieszka Janiuk przedstawiła zaproszony referat “Accretion induced black hole spin up revised by numerical GR MHD simulations”. Ponadto, Ishika Palit przedstawiła referat pt. “Modeling of Wind -fed accretion in HMXBs using GRMHD code”, oraz Bestin James przedstawił referat pt. “Jet variability properties of gamma ray bursts”.

16-18.10

Uczestniczyliśmy w XLVI Nadzwyczajnym Kongresie Fizyków Polskich (przeniesionym z kwietnia 2020). Forma spotkania była hybrydowa, część wykładów plenarnych była prezentowana w sali Audytorium Politechniki Warszawskiej,  zaś większość uczestników łaczyła się zdalnie na czas transmisji wykładów. Zostały one nagrane na kanale Youtube. Agnieszka Janiuk i Bestin James zaprezentowali elektroniczny plakat  pt. “Kosmiczne Rozbłyski Promieniowania Gamma”. Materiały ze zjazdu zostaną opublikowane w Acta Physica Polonica A.

24-26.09

Uczestniczyliśmy w specjalnej wirtualnej konferencji Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego PoToR. Prof. Agnieszka Janiuk była członkinią Komitetu Organizacyjnego tej konferencji. Ishika Palit przedstawiła referat pt. ”Clumpy wind accretion in Cygnus X-1″.

23.07

Pani Dominika Król obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim (Obserwatorium Astronomiczne) pracę magisterską pt. “Ewolucja spinu czarnej dziury w wyniku akrecji. Modelowanie analityczne i symulacje MHD” przygotowaną pod kierunkiem prof. Agnieszki Janiuk. Praca powstała podczas długoterminowego stażu naukowego w CFT PAN. Dominika otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską, a jej ocena z egzaminu magisterskiego to bardzo dobry.

6-10.07

Uczestniczyliśmy w wirtualnej konferencji na temat podwójnych gwiazd neutronowych, zorganizowanej w Rochester Institute of Technology przez konsorcjum TCAN. Agnieszka Janiuk przedstawiła zaproszony referat pt. “Nucleosynthesis in post-merger outflows”.

 

17.06

Ishika Palit przedstawiła seminarium zakladowe w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika. Tematem prezentacji było ”Wind fed accretion in Cygnus X-1″.

20.05

Nasz zespół otrzymał nowy grant na badania naukowe, uzyskany w konkursie Opus Narodowego Centrum Nauki. Projekt jest zatytułowany “Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielozakresowa charakterystyka” a kierownikiem jest Agnieszka Janiuk . Kwota przyznana na badania w latach 2020-2024 wynosi 1 809 600 PLN.

08.04

Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na seminarium zakładowym w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Temat prezentacji brzmiał “Accretion onto black hole modeled via relativistic MHD simulations”.

6-9.04

Na platformie Zoom odbyło się  11-te spotkanie Konsorcjum instrumentu X-IFU. Spotkanie było poświęcone zaprezentowaniu obecnego statusu budowy satelity Athena. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w pracach grupy roboczej XSAT.

23-26.03

W Warszawie odbyła się konferencja “Supercomputing Frontiers Europe 2020″, zorganizowana przez Interdisciplinarne Centrum Modelowania Matematycznego UW. Z powodu pandemii COVID-19, wydarzenie miało charakter zdalny. Bestin James i Agnieszka Janiuk zaprezentowali krótki referat (w oparciu o zgłoszony poster) na temat “Numerical tests of HARM simulations”.

09.03

Agnieszka Janiuk przedstawiła wykąłd popularno naukowy pt. “Tańczące czarne dziury”. Wykład odbył się w Centrum Astronomicznym PAN, w ramach poniedziałkowych Spotrkań z Astronomią.

07.02

Nowy odcinek programu “Astronarium” został wyświetlony w telewizji publicznej (TVP3). Tematem odcinka był “Kosmiczny Teleskop Athena”.  Agnieszka Janiuk z CFT PAN oraz Agata Różańska z CAMK PAN opowiedzialy telewidzom w zagadkach naukowych które ma zamiar rozwiązać nowo budowany teleskop rentgenowski. Telesko zostanie uruchomiony na początku lat 2030.

15.01

Kod do symulacji GR MHD opracowany w naszym zespole na bazie kodu HARM, wersja o nazwie HARM-COOL, została publicznie udostępniona na naszej stronie internetowej, a także zindeksowana w bazie danych komisji B1 Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

2019

16.12

Złożyliśmy dwa nowe wnioski o finansowanie badań naukowych prowadzonych przez nasz zespół. Ishika Palit przygotowała propozal o grant Preludium. Wysłaliśmy ponadto wniosek na konkurs Opus, w którym ubiegamy się o środki na zatrudnienie post-doka.

9-13.12

Z wizytą naukową w CFT przebywał dr Kostas Sapountzis z Uniwersytetu w Atenach. Prowadziliśmy testy symulacji magnetycznie aresztowanej akrecji na czarną dziurę.

4.12

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium z Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem referatu były “Magnetohydrodynamical simulations of black hole accretion torus”

27.11

Ishika Palit przedstawiła referat na seminarium doktoranckim w Instytucie Astronomii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Tematem było “Shocks in the low angular momentum accretion flows”.

06.11

Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na seminarium Zakładu Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Tytułem prezentacji było “Modeling short gamma ray bursts from binary neutron star mergers with general relativistic magnetohydrodynamics”

4-6.11

Uczestniczyliśmy w spotkaniu pt. RAGtime MHD Workshop, zorganizowanym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Opawie. Ishika Palit zaprezentowała referat pt. “Mass and spin constraint on black holes associated with long GRB’s in Collapsar model”, zaś Agnieszka Janiuk przedstawiła prezentację pt. “Modeling short gamma ray bursts from binary neutron star mergers with general relativistic magnetohydrodynamics”. Ponadto, Martin Kolos przedstawił wyniki niektórych prac które prowadził podczas swojego stażu w CFT PAN w Warszawie, w referacie zatytułowanym “Black hole magnetosphere and accretion tori”.

 

21-24.10

W CFT PAN z wizytą naukową przebywała dr Petra Sukova, z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk.  Dr Sukova jest specjalistką w zakresie astrofizyki relatywistycznej. Jej wizyta była poświęcona dyskusji na temat ewolucji metryki Kerra podczas akrecji na czarną dziurę.

07.10

Do zespołu dołączył nowy doktorant. Mr Bestin James będzie słuchaczem nowej Szkoły Doktorskiej Geoplanet. Pod kierunkiem prof. Janiuk będzie zajmował się badaniem namagnesowanych przepływów akrecyjnych na czarne dziury.

23-26.09

W Szczecinie, w siedzibie Akademii Morskiej, Polskie Towarzystwo Relatywistyczne PoToR zorganizowało swój 6. Zjazd. W sesji poświęconej astrofizyce relatywistycznej, Agnieszka Janiuk zaprezentowała referat plenarny pt. “Magnetized outflows from accreting black holes after neutron star merger”. Ishika Palit przedstawiła referat w sesji równoległej, pod tytułem “Accretion in a dynamical spacetime and the spinning up of the black hole in collapsars”.

15-21.09

W Petersburgu odbyła się konferencja zorganizowana przez Commission B1 Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zatytułowana “Challenges and Innovations in Computational Astrophysics”. Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat pt. “Modeling of black hole accretion flows with GR MHD”.

9-12.09

W Olsztynie odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Ishika Palit zaprezentowała plakat na temat “Mass and spin constraint on black holes associated with long GRBs in the Collapsar model”. Dominika Król przedstawiła plakat zatytułowany “Evolution of the black hole mass and spin in collapsars for rotating and magnetized pre-supernovae”.

7-13.07

Uczestniczyliśmy w konferencji  “22nd International Conference on General Relativity and Gravitation 13th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves”, która odbyła się w Walencji, w Hiszpanii. Agnieszka Janiuk zaprezentowała referat w sesji poświęconej astrofizyce relatywistycznej, na temat “Accretion in a dynamical Kerr Spacetime and spinning up the black hole in collapsar”. Ponadto, w sesji o astronomii wielozakresowej, Agnieszka Janiuk przedstawiła wykład pt. “Short Gamma Ray Bursts, Jets and Kilonovae”.

01.07

W CFT PAN w grupie astrofizycznej rozpoczęła praktyki nowa studentka, Dominika Król. Będzie się zajmowała badaniem kolapsu masywnej gwiazdy i formowaniem rotującej czarnej dziury. Jej zadaniem jest analiza zjawiska dla różnych modeli progenitorów gwiazdy pre-supernowej.

3-8.06

W Palermo we Włoszech odbyła się konferencja pt. XIIIth Frascati Workshop on Multifrequency Behaviour of High Energy Cosmic Sources. Organizatorem tego cyklu jest prof. Franco Giovanelli Uniwersytetu w Rzymie. Agnieszka Janiuk przedstawiła zaproszony referat pt. „GLADIS: Global Accretion Disk Instability Simulation code”, a takze kontrybucję pt. „Multimessenger Signals from Short Gamma ray Bursts”.

29-30.05

Instytut Fizyki PAN i Kierownictwo Studium Doktoranckiego zorganizowało coroczne Sympozjum Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego. Spotkanie odbyło się w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim. Ishika Palit przedstawiła referat pt. “Low angular momentum accretion around black hole”.

20-21.05

W Warszawie odbyła się konferencja pt. “Astroparticle Physics in Poland”, zorganizowana przez Krajową Radę Astrofizyki Cząstek (KRAC). Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat pt. “Theory of Gamma Ray Bursts”. Ishika Palit przedstawiła plakat pt. “Low angular momentum accretion flows around black holes”.

07.05

W CAMK PAN w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej Geoplanet. Szkołę tworzy siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym CFT PAN.

14-18.04

W Grenoble, we Francji odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli krajów Europy, USA i Japonii, tworzących konsorcjum ds. budowy detektora X-IFU, na pokładzie satelity rentgenowskiego Athena. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w nim z ramienia komitetu naukowego (Science Advisory Team).

05.04

Agnieszka Janiuk przedstawiła w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego seminarium pt. “Simulations of short GRB central engines and their jets launching”.

19.03

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, na temat “Hyperaccretion and nucleosynthesis in GRB engines”.

12.03

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium w Obserwatorium Astronomiczym Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wykładu było “Hyperaccretion and nucleosynthesis in GRB engines”.

22.02

Agnieszka Janiuk złożyła przed Radą Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikoaja Kopernika PAN wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

04-08.02

Ishika Palit brała udział w sympozjum pt. “Accretion in strong gravity”, które odbyło się w Bad Honnef, Niemcy.

01-08.02

Agnieszka Janiuk przebywała w Instytucie Astronomicznym w Pradze, w celu kontynuowania współpracy naukowej w ramach wymiany polsko-czeskiej. 1 lutego odbyło się seminarium pt. “Black hole accretion and jet ejection in GRBs”.

24.01

Na dorocznej sesji sprawozdawczej CFT PAN, Agnieszka Janiuk przedstawiła działalność grupy astrofizycznej w CFT oraz wyniki naszych badań uzyskane w 2018 roku.

14-28.01

Naszym gościem był prof. Vincenzo Antonuccio-Delogu w Uniwersytetu w Catanii. Celem wizyty było nawiązanie współpracy na temat modelowania astrofizycznych dżetów w aktywnych galaktykach.

16.01

Martin Kolos przedstawił w CFT PAN seminarium zakładowe, zatytułowane “Charged particle motion around magnetized black hole”.

07.01

Do grupy dołączył dr Martin Kolos, stażysta po doktoracie, który uczestniczy w programie Mobilności Naukowców. Na stałe dr Kolos jest zatrudniony na Uniwersytecie w Opawie.

2018

19.12

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium “Astrophysics of processes around compact objects” podsumowujące wyniki 5-letniego grantu Sonata-Bis zrealizowanego w CFT. Wykąłd odbył się w ramach Konwersatorium Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

23.11

Ishika Palit otworzyła swój przewód doktorski w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Decyzją Rady Naukowej CFT, temat jej pracy będzie brzmiał “Aspects of low angular momentum accretion flows onto black hole”. Promotorem pracy jest prof. Agnieszka Janiuk.

15-17.11

W CFT z wizytą u grupy astrofizycznej przebywał prof. Vladimir Karas z Instytutu Astronomii w Pradze. Jego pobyt był poświęcony dyskusji efektu odpychania magnetosfery czarnej dziury w metryce Kerra.

14.11

Ishika Palit zaprezentowała w CFT seminarium pt. “Black hole accretion and its variability”.

12-17.11

Z wizytą naukową w CFT przebywał dr Kostas Sapountzis. Jego pobyt był poświęcony rozwojowi kodu do symulacji magnetycznie aresztowanych przepływów akrecyjnych i astrofizycznych dżetów.

7-15.10

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w spotkaniu na temat “The multi-messenger astronomy: gamma-ray bursts, search for electromagnetic counterparts to neutrino events and gravitational waves”. Konferencja odbyła się w obserwatorium astrofizycznym SAO, Special Astrophysical Observatory należącym do Rosyjskiej Akademii Nauk, w miejscowości Niznij Arkhyz, w Rosji.

22.09

W CFT PAN odbył się finał konkursu Falling Walls Lab – Polska. Jeremy Mortier przedstawił prezentację pt. “Breaking the wall of gamma ray bursts”.

20-31.08

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w XXX-tym Walnym Zjeździe Unii Astronomicznej – General Assembly of the International Astronomical Union, które odbyło się w Wiedniu, Austria. Zaprezentowała tam poster elektroniczny pt. „Variability of magnetically-dominated jets in blazars and gamma ray bursts”, w trakcie spotkania Focus Meeting na temat roli pól magnetycznych we Wszechświecie.

20-24.08

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w warsztatach “To 2020 and Beyond. Radionuclide Astronomy” zorganizowanych w Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA. Przedstawiła tam zaproszone seminarium “Numerical simulations of black hole accretion in GRB engines”.

1-15.07

Agnieszka Janiuk oraz Jeremy Mortier uczestniczyli w warsztatach Gamma SN: “Gamma Ray Bursts and Supernovae – from the central engines to the observer” które odbyły się na Uniwersytecie Paris-Sud na kampusie w Orsay. Prof. Janiuk zaprezentowała tam zaproszony referat pt. „Black hole hyperaccretion in GRB engines”

2 - 13.07

Ishika Palit z CFT uczestniczyła w 14-tej szkole Summer School on Modern Astrophysics. Odbyła się ona na kampusie MIPT Dolgoprudny w Moskwie.

11-15.06

Jeremy Mortier z CFT uczestniczył w konferencji “Half a Century of Blazars and Beyond” która odbyła się na Universytecie w Turynie. Zaprezentował tam plakat z wynikami swoich symulacji.

21-25.05

W Centrum Banacha, Insttytut Matematyczny PAN, w Warszawie, odbyła się międzynarodowa konferencja na temat “Singularities of general relativity and their quantum fate”. Agnieszka Janiuk przedstawiła tam zaproszony referat pt. “Astrophysical sources of gravitational radiation”.

22.04-02.05

Z wizytą naukową w CFT przebywała pani Ariadna Murguia-Berthier – doktorantka z University of California, Santa Cruz, USA. Jej pobyt był poświęcony analizie symulacji numerycznych kolapsującej gwiazdy, w której jądrze powstaje czarna dziura otoczona dyskiem akrecyjnym.

24-25.04

Z wizytą naukową w CFT przebywała dr. Monika Mościbrodzka z Radboud University w Holandii. Zaprezentowała nam swój nowy kod “iPole” do badania emisji spolaryzowanej z astrofizycznych dżetów.

10-24.04.

W kwietniu Kostas Sapountzis odbył wizytę roboczą w Instytucie Astronomicznym w Pradze. Kontynuował współpracę z prof. Vladimirem Karasiem, dotyczącą zjawiska odbijania magnetycznego z obszaru ergosfery czarnej dziury.

26-28.03

Nasza grupa wzięła udział w konferencji POLNS. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, w celu zgromadzenia naukowców pracujących w Polsce nad wszystkimi aspektami gwiazd neutronowych, takimi jak astronomia wielosygnałowa, fizyka gęstej materii i relatywistyczna astrofizyka jądrowa. Kostas Sapountzis wygłosił wykład pod tytułem “MRI implications on the short GRB jets”. Ponadto, studentka Katarzyna Wojczuk zaprezentowała plakat “Nukleosynteza w plazmie akreującej na czarną dziurę u podstawy dżetu w Gamma Ray Bursts”.

23.03

Mikołaj Grzędzielski uzyskał tytuł doktora fizyki na podstawie pracy pt. “Modele oscylacji termicznych w dyskach akrecyjnych w zastosowaniach do układów z czarnymi dziurami”. Opiekunem doktoratu była prof. Agnieszka Janiuk. Stopień został przyznany przez Radę Naukową Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

16.03

Podczas Rocznej Sesji Rady Naukowej Agnieszka Janiuk przedstawiła badania i działalność całej grupy w 2017 roku. Tematem prezentacji były “Przepływy akrecyjne na czarne dziury”.

15-16.03

Kostas Sapountzis uczestniczył w sesji KDM-User Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie. Przedstawił tam prezentację “Integracja równań w zakrzywionej czasoprzestrzeni”.

12-15.03

Nasza grupa wzięła udział w konferencji Superkomputing Frontiers in Europe, zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie. Agnieszka Janiuk wygłosiła tam wykład pt. “Symulacje numeryczne przepływów akrecyjnych na czarne dziury”. Jeremy Mortier i Ishika Palit zaprezentowali swoje plakaty na temat symulacji superkomputerowych na maszynie Okeanos.

07.03

Kostas Sapountzis przedstawił seminarium w Centrum Fizyki Teoretycznej. Tytuł referatu brzmiał “Short Gamma Ray Bursts”.

2017

18.12

W Instytucie Astronomii Uniwwersytetu Wrocławskiego, Mikołaj Grzędzielski zaprezentował seminarium pt. “Modified viscosity in accretion disks”.

14.12

Na konferencji “Deciphering the Violent Universe 2017″, która odbyła się w Playa del Carmen w Meksyku, Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat na temat “Accretion in Gamma Ray Bursts Central Engines”

29.11

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium w Instytucie Astronomii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Referat był zatytułowany “Accretion flows in the collapsing massive stars”

14.11

Mikołaj Grzędzielski przedstawił wyniki swoich prac na seminarium zakładowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Referat był zatytułowany “Zmodyfikowana lepkość w dyskach akrecyjnych”.

23-26.10

Kostas Sapountzis uczestniczył w konferencji RAGtime w czeskiej Opawie. Przedstawił referat pt. “Short Gamma Ray Bursts”

05.10

Dwoje nowych doktorantów z grupy astrofizycznej CFT PAN rozpoczęło rok akademicki. Oprócz zatrudnienia w naszym zespole, Ishika Palit i Jeremy Mortier zostali słuchaczami Międzynarodowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Kandydaci zostali wyłonieni w drodze konkursu.

02.10

Praktyki studenckie z naszej grupie rozpoczął pan Marcin Wrona, student 5. roku astronomii na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie zajmował się kinematycznym modelem dżetu w kontekście błysków gamma.

01.10

W ramach Festiwalu Nauki, jak co roku przygotowaliśmy Warsztaty Astronomiczne dla dzieci. Warsztaty poprowadził w CFT Szymon Charzyński.

11-14.09

W Zielonej Górze odbył się 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Mikołaj Grzędzielski przedstawił tam referat pod tytułem “Zmodyfikowana lepkość w dyskach akrecyjnych”, zaś Katarzyna Wojczuk pokazała wyniki swoich badań na plakacie pt. “Nukleosynteza w plazmie akreującej na czarną dziurę u podstawy dżetu tworzącego rozbłyski gamma”

06-08.09

W Warszawie, w Pałacu Staszica, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona spektroskopii rentgenowskiej, zorganizowana w ramach programu AHEAD (Activities in High Energy Astrophysics). Agnieszka Janiuk przedstawiła tam wyniki badań nad stabilnoscią czarnodziurowych dysków akrecyjnych.

10.07-18.08

W Kopenhadze, odbyła się sześciotygodniowa szkoła letnia,  w ramach Kavli Summer Program for Astrophysics, pod hasłem “Astrophysics with gravitational wave detections”. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w niej jako opiekun naukowy projektu pt. “Low angular momentum accretion leading to the LIGO black hole assembly”, który był realizowany przez doktorantkę z UCSC, p. Ariadnę Murguia-Berthier. Współopiekunami projektu byli także Enrico Ramirez-Ruiz (UCSC) oraz Ilya Mandel (U. Birmingham).

01.07-30.07

Praktyki wakacyjne w naszym zespole odbywają państwo Paulina Michalak (2 rok studiów na Wydziale Fizyki UW, kierunek Fizyka) oraz Maciej Ossowski (3 rok studiów na UW, kierunek astronomia). Tematy ich praktyk związane są z akrecją na czarne dziury w mikrokwazarach i w błyskach gamma.

26-30.06

W Pradze czeskiej odbył się Europejski Tydzień Astronomii, EWASS 2017. Spośród wielu sympozjów, uczestniczyliśmy w S10, S12 i S13 – plakaty zaprezentowali tam Mikołaj Grzędzielski, Kostas Sapountzis i Petra Sukova. Ponadto, sympozjum S10 pt. “Properties and evolution of accreting compact objects in low and high mass X-ray binaries” było współorganizowane przez Agnieszkę Janiuk, wraz z Enrico Bozzo i Andrea Sanna. Agnieszka Janiuk przedstawiła też referat na temat błysków gamma w ramach sympozjum S11.

12-17.06

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji XII Frascati Workshop, zatytułowanej “Multifrequency behaviour of high energy cosmic sources”, która odbyła się w Palermo, we Włoszech. Przedstawiła tam zaproszony referat pt. “Microphysics in gamma ray bursts central engines”

01-30.05

Staż naukowy w naszej grupie odbywa Pani Katarzyna Wojczuk, studentka 4 roku Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej projekt związany jest z badaniem syntezy pierwiastków ciężkich w centralnych obszarach błysków gamma.

19-21.04

W Warszawie, w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej BUW, obyła się Sesja sprawozdawcza użytkowników Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania ICM. Przedstawiliśmy na niej platat z wynikami naszych symulacji (S. Charzyński) oraz referat dotyczący teorii i modelowania akrecji w błyskach gamma (A. Janiuk).

30.03

Na spotkaniu akademickim z cyklu “Dziewczyny do ścisłych”, które odbyło się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Agnieszka Janiuk uczestniczyła w debacie z kandydatkami zainteresowanymi podjęciem nauki na Wydziale Fizyki. Ponadto, wygłosiła referat pt. “Black Hole accretion in gamma ray bursts and other sources”, który był zaproszony w ramach Czwartkowego Kolokwium Fizyków UMK.

27-31.03

W Warszawie odbyła się konferencja CompStar, poświęcona astrofizyce gwiazd zwartych a także różnym aspektom relatywistycznej astrofizyki jądrowej i fizyce fal grawitacyjnych. Agnieszka Janiuk zaprezentowała na tym spotkaniu plakat podsumowujący swoją najnowszą pracę pt. “Microphysics in gamma ray bursts central engines”.

21-23.03

prof. Agnieszka Janiuk brała udział w piątym spotkaniu Konsorcjum instrumentu X-IFU, który wejdzie w skład budowanego satelity rentgenowskiego Athena. Zjazd odbył się w Tuluzie, a gospodarzem spotkania był Instytut Badań Astrnomicznych i Planetarnych IRAP. Tematem prezezntacji przedstawionej przez polski zespół był układ elektroniczny (rozdzielnik mocy) oraz pokrywa do urządzenia Dewara, której konstrukcją zajmują się inżynierowie z Centrum Badań Komicznych PAN.

17.03

Pan mgr Mikołaj Grzędzielski otworzył w CFT przewód doktorski. Tematem jego rozprawy będą “Modele termicznych oscylacji dysków akrecyjnych w zastosowaniach dla układów z czarnymi dziurami”, zaś promotorem pracy jest dr hab. Agnieszka Janiuk.

Ponadto, na sesji sprawozdawczej Rady Naukowej CFT PAN, Szymon Charzyński referował badania prowadzone przez nasz zespół w roku 2016, a w szczególności swoją pracę na temat polaryzacji fal grawitacyjnych.

15.03

Gościnne seminarium w CFT PAN wygłosił prof. Vladimir Karas z Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk.

13.03

Staż w naszym zespole w ramach praktyk studenckich rozpoczęła pani Katarzyna Wojczuk, magistrantka z Wydziału Fizyki UW.

08.03

Konstantinos Sapountzis przedstawił seminarium w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie. Tematem wystąpienia były rozbłyski gamma.

01.03

Mikołaj Grzędzielski przedstawił swoje badania na seminarium w CFT PAN. Tematem byla lepkość w dyskach akrecyjnych w obiektach kosmicznych wokół czarnych dziur o różnych skalach mas.

2016

01.12

Nowym członkiem naszego zespołu został dr Konstantinos Sapountzis. Wygrał konkurs na stanowisko adiunkta i będzie sie zajmował badaniami procesów prowadzących do powstawania dżetów w rozbłyskach gamma oraz symulacjami numerycznymi akrecji.

20-24.11

Mikołaj Grzędzielski uczestniczył w konferencji “ExTraS Workshop”, poświęconej obserwacjom źródeł rentgenowskich. Konferencja została zorganizowana w mieście Pavia we włoskiej Lombardii,  w okolicach Mediolanu.

14-18.11

Mikołaj Grzędzielski i Agnieszka Janiuk przebywali na krótkoterminowej wizycie w Instytucie Astronomicznym Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, na zaproszenie współpracującego z naszą grupą prof.Vladimira Karasa. Podczas pobytu Mikołaj wygłosił seminarium pt. “ Theory of thermal instabilites in accretion disks and its applications to the X-ray sources in all scales”

02-10.11

Petra Sukova przebywała w CFT na krótkoterminowej wizycie roboczej. Wygłosiła równeiż seminarium pt. “Variability of accreting black holes”, podsumowujące dorobek jest 3-letniej pracy naukowej na stanowisku post-doka w naszym zespole.

26.10.

Agnieszka Janiuk otrzymała nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2015 roku.

21-23.10

W Niepołomickim Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym odbyła się IX międzynarodowa konferencja poświęcona nauczaniu astronomii. Szymon Charzyński przedstawił tam wykład pt. “Czym są fale grawitacyjne”.

15-21.10

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji pt. „6th Kathmandu Conference on Black Holes. Shining from the heart of darkness: black hole accretion and jets”, która odbyła się w Nepalu i była zorganizowana przez tamtejszy Tribhuvan University, przy współudziale warszawskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN oraz włoskiego INAF.
12-16.09

Agnieszka Janiuk i Petra Sukova uczestniczyły w 324 Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej pt. “New frontiers in black hole astrophysics” które odbyło się w Ljubljanie, w Słowenii.

06.09

Konkurs na pozycję post-doka w naszej grupie ogłoszony w czerwcu nie przyniósł na razie rozstrzygnięcia. W związku z tym ogłosiliśmy kolejny.

18-29.07

Petra Sukova uczestniczyła w szkole letniej pt. “Prospects in Theoretical Physics – Computational Plasma Astrophysics”, zorganizowanej przez Institute of Advanced Study w Princeton.

4-8.07.2016

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Astronomii i Badań Kosmicznych (EWASS) w Atenach. Przedstawiła tam wyniki swoich prac na temat modelowania błysków gamma, a także możliwej koincydencji słabego błysku zarejestrowanego w czasie zlewania się czarnych dziur wykrytych dzięki emisji fal grawitacyjnych w źródle GW150914. Zaprezentowała również plakat przygotowany przez Petrę Sukovą omawiający jej symulacje słabo rotujących przepływów akrecyjnych w centrach galaktyk.

13.06.2016

Szymon Charzyński przedstawił nasze badania na sesji sprawozdawczej poświęconej wynikom programu Early Science w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego UW. Obliczenia które tam wykonujemy, dotyczą zlewania się podwójnych czarnych dziur oraz akrecji na czarne dziury w centrach galaktyk. Do tego celu uzyskaliśmy dostęp do nowego superkomputera Cray XC40, zlokalizowanego w ICM.

 

01.06.2016
W związku z planowanym powrotem dr Petry Sukovej na Uniwersytet Karola w Pradze, ogłosiliśmy konkurs na stanowisko adiunkta (post-doka), finansowane w ramach projektu. Nowa osoba będzie mogła rozpocząć współpracę z nami od października 2016.

23-25.05.2016

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w trzecim spotkaniu konsorcjum X-IFU (detektor X-ray Integral Field Unit, który znajdzie się na pokładzie budowanego satelity rentgenowskiego Athena). Prof. Janiuk jest członkinią Komitetu Naukowego tego instrumentu. Spotkanie odbyło się w instytucie SRON w Utrechcie, Holandia.

01.04.2016

Petra Sukova zaprezentowała naszą metodę określania nieliniowej dynamiki w dyskach akrecyjnych wokół czarnych dziur w mikrokwazarach. Jej referat pt. “Searching for traces of non-linear dynamics in light curves of X-ray binaries” został wygłoszony na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej naszego instytutu.

08.03.2016

Agnieszka Janiuk przedstawiła nasze badania na seminarium zakładowym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W referacie pt. “Chaos w mikrokwazarach” omówione zostały zagadnienia związane z niestabilnoscią dysku wywołaną dominacją ciśnienia promieniowania a także z naszą metodą kwantyfikacji nieliniowej zmienności obserwowanej w strumieniu rentgenowskiego powstającym w dyskach.

25.02.2016

Szymon Charzyński przedstawił w ramach Seminarium Optycznego na Wydziale Fizyki UW referat dotyczący podwójnych czarnych dziur oraz fal grawitacyjnych. Zaprezentował również naszą pracę z 2013 roku, w której przedstawiliśmy możliwy scenariusz ewolucyjny, prowadzący do jenoczesnej detekcji fali grawitacyjnej i sygnału elektromagnetycznego w zakresie promieniowania gamma.

 

2015

01-05.12

Agnieszka Janiuk była gościem Instytutu Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Karola w Pradze.   Przedstawiła tam seminarium na temat “Gamma Ray Bursts as the Death Throes of massive stars”. Ponadto, poprowadziła nieformalne spotkanie na temat “Astronomy of Shakespeare”.

9-11.11

Petra Sukova uczestniczyła w konferencji Relativistic Astrophysics Workshop na Uniwersytecie w Bremie. Przedstawiła tam zaproszony referat na temat akrecji na czarne dziury.

5-8.10

Nasza grupa (A. Janiuk, P. Sukova, M. Grzędzielski) uczestniczyła w konferencji HEPRO V na Uniwersytecie La Plata w Argentynie. Zaprezentowaliśmy tam referat dotyczący zjawisk nieliniowych w dynamice dysków akrecyjnych w mikrokwazarach oraz plakat na temat mechanizmu produkcji wiatru w mikrokwazarze IGR J17091. Artykuły na podstawie naszych prezentacji zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach Argentyńskiego Towarzystwa Astronomicznego.

19-27.09

Uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki. W CFT PAN odbyły się warsztaty astronomiczne przygotowane przez Agnieszkę Janiuk i Mikołaja Grzędzielskiego dla najmłodszych dzieci.

21-24.09

Agnieszka Janiuk była recenzentką pracy doktorskiej i uczestniczyła w publicznej obronie Mgr. Jaroslava Hamerskiego z Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk.  Wygłosiła ponadto zaproszony wykład w Instytucie Astronomicznym CAS.

7-10.09

Agnieszka Janiuk i Mikołaj Grzędzielski uczestniczyli w 37. Zjeździe Polskiego towarzystwa Astronomicznego w Poznaniu. Petra Suková i Szymon Charzynski przygotowali plakat na temat “Relativistic low angular momentum accretion and its numerical simulations in 1D, 2D and 3D”, zaś prof. Janiuk wygłosiła wykład na temat zlewania się układów podwójnych czarnych dziur.

01.-30.09
Staż naukowy w CFT PAN odbywa pan Wojciech Kowalski, absolwent III roku fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjlność fizyka teoretyczna.

24-28.08

W Warszawie odbyło się Pierwsze Sympozjum im. Romana Juszkiewicza. To międzynarodowe wydarzenie poświęcone było współczesnej kosmologii i astrofizyce. Agnieszka Janiuk wygłosiła zaproszony referat na temat akrecji w aktywnych jądrach galaktyk, była też członkinią Lokalnego Komitetu Organizacyjnego. Mikołaj Grzędzielski zaprezentował nasze badania na sesji plakatowej.

17-21.08

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji Workshop on Microphysics In Computational Relativistic Astrophysic, MICRA, zorganizowanej na Wydziale Asytronomii Uniwersytetu w Sztokholmie. Przedstawiła tam referat dotyczący swoich badań na temat nukleosyntezy pierwiastków ciężkich w otoczeniu błysków gamma.

11-14.08

Agnieszka Janiuk, Szymon Charzynski i Petra Suková zaprezentowali wyniki badań i wzięli udział w dyskusji dotyczącej obliczeń wielkoskalowych przy użyciu pakietu Einstein Toolkit na warsztatach, które odbyły się w Nordic Center for Theoretical Physics, w Sztokholmie.

15-19.06

Mikołaj Grzędzielski uczestniczył w konferencji “10th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics”, która odbyła się w Obserwatorium Astronomicznym w Belgradzie.

25-27.05

Agnieszka Janiuk i Szymon Charzyński uczestniczyli w sesji sprawozdawczej i dyskusji dotyczącej symulacji wielkoskalowych, zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

11-13.05

Nasza grupa (czytery osoby) uczestniczyła w koneferencji “Astroparticle Physics in Poland”, zorganizowanej przez Krajową Radę Astrofizyki Cząstek. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim na nowym Kampusie Ochota. Petra Sukova przedstawiła tam referat dotyczący zagadnień, którymi zajmuje się nasza grupa. Wzięliśmy też udział w sesji plakatowej. Agnieszka Janiuk była członkinią Komiettu Naukowego tego zjazdu.

04.03
Na stanowisko adiunkta został przyjęty do naszego zespołu pan dr. Szymon Charzyński. Będzie zajmował się zagadnieniami związanymi z relatywistyczną astrofizyką obliczeniową, w szczególności komputerowymi symulacjami zlewających się czarnych dziur w centrach galaktyk.
2014

8-12.12

Petra Suková uczestniczyła w konferencji Meeting with Copernicus & Hevelius: confrontations with relativistic astrophysics”, która odbyła się w Krakowie. Przedstawiła referat dotyczący zjawiska histerezy i fal uderzeniowych w przepływach akrecyjnych.

26.11

Petra Suková przedstawiła seminarium w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Tematem były przepływy akrecyjne z małym momentem pędu w różnych ukłądach kosmicznych z czarnymi dziurami.

 

19.11

Mikołaj Grzędzielski przedstawił seminarium w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Tematem były nasze najnowsze badania dotyczące mikrokwazara IGR J17091.

17-19.10

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w VII konferencji poświęconej nauczaniu astronomii, która odbyła się w Niepołomicach. Zaprezentowała tam wykład na temat astronomii rentgenowskiej oraz badań mikrokwazarów.

11-19.10

Petra Sukova uczestniczyła w konferencji “RAGtime 16” w Pradze czeskiej, poświęconej problemom astrofizyki relatywistycznej, czarnym dziurom i gwiazdom neutronowym. Przedstawiła tam zaproszony referat na temat oscylacji fal uderzeniowych w przepływach akrecyjnych na czarne dziury.

22-26.09

Petra Sukova i Mikołaj Grzędzielski uczestniczyli w szkole astrofizycznej “The Many faces of Compact Stars” zorganizowanej przez COST Action NewCompStar w Barcelonie.

1-5.09

Petra Suková uczestniczyła w konferencji “The Spanish Relativity Meeting ERE 2014”, zorganizowanej przez Hiszpańskie Towarzystwo Relatywistyczne (SEGRE) na Universytecie w Walencji. Zaprezentowała referat pt. “Shocks in the low angular momentum accretion flows”.

7-18.07

Mikołaj Grzędzielski uczestniczył w szkole letniej na temat “Software systems for astronomy”, zorganizowanej w Poznaniu przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

16-19.06

Mikołaj Grzędzielski i Agnieszka Janiuk uczestniczyli w sympozjum “X-ray Universe 2014″, zorganizowanej w Dublinie, Irlandia, przez Europejską Agencję Kosmiczną. Agnieszka Janiuk przedstawiła referat dotyczący ewolucji masywnego układu podwójnego z czarną dziurą, oraz możliwej detekcji fal grawitacyjnych z powodu zlewania się takich układów, zaś Mikołaj wziął udział w sesji plakatowej poświęconej mikrokwazarom.

28.05

Mikołaj Grzędzielski przedstawił referat na seminarium w CFT PAN, na temat swojego projektu dotyczącego modelowania rozbłysków i wiatru z mikrokwazara IGR J17091.

20-22.05
W Poczdamie, odbyła się finałowa konferencja “99 years of black holes: from Astronomy to Quantum Gravity”, poświęcona podsumowaniu akcji COST0905, “Black Holes in a Violent Universe”. W konferencji spośród naszego zespołu uczestniczyli Agnieszka Janiuk, która przedstawiła przeglądowy referat na temat akreujących czarnych dziur w różnych skalach mas, oraz Bartek Kamiński, który prezentował swój projekt dotyczący błysków gamma.

26.03

Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na seminarium w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, pod tytułem “Is Cygnus X-3 going to be a prototype of an unusual gamma ray burst?”.

19.03

Dr. Petra Sukova przedstawiła referat na seminarium w CFT PAN, zatytułowany “Dynamics of Low Angular Momentum Flows”.

06.03

Petra Sukova otrzymała grant wewnętrzny CFT PAN, w kwocie 5000 zł, w konkursie na projekty naukowe młodych naukowców. Jej projekt jest zatytułowany “Studying the dynamics of low angular momentum flows”.

2013

19 – 22.11

Prof. Agnieszka Janiuk i Dr. Petra Sukova uczestniczyły w konferencji “The Galactic Center Black Hole Laboratory” w Granadzie, Hiszpania. Prof. Agnieszka Janiuk wygłosiła referat pt. “Modeling black hole mergers in long gamma ray bursts”, zaś Petra Sukova przedstawiła referat “Chaos in geodesic flow in black-hole-disc system: computation of FLI and MEGNO”.

 

30.10

Mgr. Mikołaj Grzędzielski wygłosił seminarium w CFT PAN pod tytułem “Properties of solutions of the linearized Boltzmann equation for fermions”.

16.10

Dr. Petra Sukova  wygłosiła seminarium w CFT PAN pod tytułem “Chaotic motion around black holes with disc/ring”.

01.10
Grupa powiększyła się o dwie osoby. Pan mgr. Mikołaj Grzędzielski rozpoczął pracę w CFT PAN na stanowsisku asystenta. Będzie się zajmował fizyką rentgenowskich układów podwójnych. Pani dr Petra Sukova przyjechała z Pragi czeskiej i rozpoczęła pracę  w CFT na stanowisku adiunkta. Będzie się zajmowała teorią procesów akrecyjnych w otoczeniu czarnych dziur.
01.09
Staże naukowe w CFT PAN odbywają dwaj studenci 4 roku Politechniki, pan Michał Łepek i pan Bartłomiej Gajdzis. Tematami ich stażu jest analiza obserwacji rentgenowskich wybranych układów podwójnych z czarną dziurą.
01.07
Na stanowisko asystenta w CFT PAN został przyjęty pan mgr. Bartłomiej Kamiński, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie się zajmował numerycznym modelowaniem przepływów akrecyjnych.
06.05
Zamknięcie konkursu na stanowisko asystenta. Do CFT spłynęły 4 aplikacje, od kandydatów z Warszawy i Poznania.
02.04
Zamknięcie konkursu na stanowisko adiunkta. Do CFT spłynęło 10 aplikacji, od kandydatów z całego świata.
25.02
Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Nauki o współfinansowanie badań w ramach garntu SONATA-BIS.
18.01
Ogłosiliśmy konkursy na stanowiska adiunkta (post-doka) oraz asystenta w zakresie astrofizyki, finansowane w ramach projektu.
2012
07.12
Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otrzymało środki w kwocie 1 482 000 zł na finansowanie projektu pt. “Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych” pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Janiuk, na lata 2013-2018

27.11

Ishika Palit przedstawiła referat na seminarium doktoranckim w Instytucie Astronomii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Tematem było “Shocks in the low angular momentum accretion flows”.

06.11

Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na seminarium Zakładu Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Tytułem prezentacji było “Modeling short gamma ray bursts from binary neutron star mergers with general relativistic magnetohydrodybamics”

4-6.11

Uczestniczyliśmy w spotkaniu pt. RAGtime MHD Workshop, zorganizowanym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Opawie. Ishika Palit zaprezentowała referat pt. “Mass and spin constraint on black holes associated with long GRB’s in Collapsar model”, zaś Agnieszka Janiuk przedstawiła prezentację pt. “Modeling short gamma ray bursts from binary neutron star mergers with general relativistic magnetohydrodynamics”. Ponadto, Martin Kolos przedstawił wyniki niektórych prac które prowadził podczas swojego stażu w CFT PAN w Warszawie, w referacie zatytułowanym “Black hole magnetosphere and accretion tori”.

 

21-24.10

W CFT PAN z wizytą naukową przebywała dr Petra Sukova, z Instytutu Astronomii Czeskiej Akademii Nauk.  Dr Sukova jest specjalistką w zakresie astrofizyki relatywistycznej. Jej wizyta była poświęcona dyskusji na temat ewolucji metryki Kerra podczas akrecji na czarną dziurę.

07.10

Do zespołu dołączył nowy doktorant. Mr Bestin James będzie słuchaczem nowej Szkoły Doktorskiej Geoplanet. Pod kierunkiem prof. Janiuk będzie zajmował się badaniem namagnesowanych przepływów akrecyjnych na czarne dziury.

23-26.09

W Szczecinie, w siedzibie Akademii Morskiej, Polskie Towarzystwo Relatywistyczne PoToR zorganizowało swój 6. Zjazd. W sesji poświęconej astrofizyce relatywistycznej, Agnieszka Janiuk zaprezentowała referat plenarny pt. “Magnetized outflows from accreting black holes after neutron star merger”. Ishika Palit przedstawiła referat w sesji równoległej, pod tytułem “Accretion in a dynamical spacetime and the spinning up of the black hole in collapsars”.

15-21.09

W Petersburgu odbyła się konferencja zorganizowana przez Commission B1 Międzynarodowej Unii Astronomicznej, zatytułowana “Challenges and Innovations in Computational Astrophysics”. Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat pt. “Modeling of black hole accretion flows with GR MHD”.

9-12.09

W Olsztynie odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Ishika Palit zaprezentowała plakat na temat “Mass and spin constraint on black holes associated with long GRBs in the Collapsar model”. Dominika Król przedstawiła plakat zatytułowany “Evolution of the black hole mass and spin in collapsars for rotating and magnetized pre-supernovae”.

7-13.07

Uczestniczyliśmy w konferencji  “22nd International Conference on General Relativity and Gravitation 13th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves”, która odbyła się w Walencji, w Hiszpanii. Agnieszka Janiuk zaprezentowała referat w sesji poświęconej astrofizyce relatywistycznej, na temat “Accretion in a dynamical Kerr Spacetime and spinning up the black hole in collapsar”. Ponadto, w sesji o astronomii wielozakresowej, Agnieszka Janiuk przedstawiła wykład pt. “Short Gamma Ray Bursts, Jets and Kilonovae”.

01.07

W CFT PAN w grupie astrofizycznej rozpoczęła praktyki nowa studentka, Dominika Król. Będzie się zajmowała badaniem kolapsu masywnej gwiazdy i formowaniem rotującej czarnej dziury. Jej zadaniem jest analiza zjawiska dla różnych modeli progenitorów gwiazdy pre-supernowej.

3-8.06

W Palermo we Włoszech odbyła się konferencja pt. XIIIth Frascati Workshop on Multifrequency Behaviour of High Energy Cosmic Sources. Organizatorem tego cyklu jest prof. Franco Giovanelli Uniwersytetu w Rzymie. Agnieszka Janiuk przedstawiła zaproszony referat pt. „GLADIS: Global Accretion Disk Instability Simulation code”, a takze kontrybucję pt. „Multimessenger Signals from Short Gamma ray Bursts”.

29-30.05

Instytut Fizyki PAN i Kierownictwo Studium Doktoranckiego zorganizowało coroczne Sympozjum Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego. Spotkanie odbyło się w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim. Ishika Palit przedstawiła referat pt. “Low angular momentum accretion around black hole”.

20-21.05

W Warszawie odbyła się konferencja pt. “Astroparticle Physics in Poland”, zorganizowana przez Krajową Radę Astrofizyki Cząstek (KRAC). Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat pt. “Theory of Gamma Ray Bursts”. Ishika Palit przedstawiła plakat pt. “Low angular momentum accretion flows around black holes”.

07.05

W CAMK PAN w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej Geoplanet. Szkołę tworzy siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym CFT PAN.

14-18.04

W Grenoble, we Francji odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli krajów Europy, USA i Japonii, tworzących konsorcjum ds. budowy detektora X-IFU, na pokładzie satelity rentgenowskiego Athena. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w nim z ramienia komitetu naukowego (Science Advisory Team).

05.04

Agnieszka Janiuk przedstawiła w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego seminarium pt. “Simulations of short GRB central engines and their jets launching”.

19.03

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, na temat “Hyperaccretion and nucleosynthesis in GRB engines”.

12.03

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium w Obserwatorium Astronomiczym Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wykładu było “Hyperaccretion and nucleosynthesis in GRB engines”.

22.02

Agnieszka Janiuk złożyła przed Radą Naukową Centrum Astronomicznego im. Mikoaja Kopernika PAN wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

04-08.02

Ishika Palit brała udział w sympozjum pt. “Accretion in strong gravity”, które odbyło się w Bad Honnef, Niemcy.

01-08.02

Agnieszka Janiuk przebywała w Instytucie Astronomicznym w Pradze, w celu kontynuowania współpracy naukowej w ramach wymiany polsko-czeskiej. 1 lutego odbyło się seminarium pt. “Black hole accretion and jet ejection in GRBs”.

24.01

Na dorocznej sesji sprawozdawczej CFT PAN, Agnieszka Janiuk przedstawiła działalność grupy astrofizycznej w CFT oraz wyniki naszych badań uzyskane w 2018 roku.

14-28.01

Naszym gościem był prof. Vincenzo Antonuccio-Delogu w Uniwersytetu w Catanii. Celem wizyty było nawiązanie współpracy na temat modelowania astrofizycznych dżetów w aktywnych galaktykach.

16.01

Martin Kolos przedstawił w CFT PAN seminarium zakładowe, zatytułowane “Charged particle motion around magnetized black hole”.

07.01

Do grupy dołączył dr Martin Kolos, stażysta po doktoracie, który uczestniczy w programie Mobilności Naukowców. Na stałe dr Kolos jest zatrudniony na Uniwersytecie w Opawie.

2018

19.12

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium “Astrophysics of processes around compact objects” podsumowujące wyniki 5-letniego grantu Sonata-Bis zrealizowanego w CFT. Wykąłd odbył się w ramach Konwersatorium Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

23.11

Ishika Palit otworzyła swój przewód doktorski w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Decyzją Rady Naukowej CFT, temat jej pracy będzie brzmiał “Aspects of low angular momentum accretion flows onto black hole”. Promotorem pracy jest prof. Agnieszka Janiuk.

15-17.11

W CFT z wizytą u grupy astrofizycznej przebywał prof. Vladimir Karas z Instytutu Astronomii w Pradze. Jego pobyt był poświęcony dyskusji efektu odpychania magnetosfery czarnej dziury w metryce Kerra.

14.11

Ishika Palit zaprezentowała w CFT seminarium pt. “Black hole accretion and its variability”.

12-17.11

Z wizytą naukową w CFT przebywał dr Kostas Sapountzis. Jego pobyt był poświęcony rozwojowi kodu do symulacji magnetycznie aresztowanych przepływów akrecyjnych i astrofizycznych dżetów.

7-15.10

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w spotkaniu na temat “The multi-messenger astronomy: gamma-ray bursts, search for electromagnetic counterparts to neutrino events and gravitational waves”. Konferencja odbyła się w obserwatorium astrofizycznym SAO, Special Astrophysical Observatory należącym do Rosyjskiej Akademii Nauk, w miejscowości Niznij Arkhyz, w Rosji.

22.09.

W CFT PAN odbył się finał konkursu Falling Walls Lab – Polska. Jeremy Mortier przedstawił prezentację pt. “Breaking the wall of gamma ray bursts”.

20-31.08

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w XXX-tym Walnym Zjeździe Unii Astronomicznej – General Assembly of the International Astronomical Union, które odbyło się w Wiedniu, Austria. Zaprezentowała tam poster elektroniczny pt. „Variability of magnetically-dominated jets in blazars and gamma ray bursts”, w trakcie spotkania Focus Meeting na temat roli pól magnetycznych we Wszechświecie.

20-24.08

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w warsztatach “To 2020 and Beyond. Radionuclide Astronomy” zorganizowanych w Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA. Przedstawiła tam zaproszone seminarium “Numerical simulations of black hole accretion in GRB engines”.

1-15.07

Agnieszka Janiuk oraz Jeremy Mortier uczestniczyli w warsztatach Gamma SN: “Gamma Ray Bursts and Supernovae – from the central engines to the observer” które odbyły się na Uniwersytecie Paris-Sud na kampusie w Orsay. Prof. Janiuk zaprezentowała tam zaproszony referat pt. „Black hole hyperaccretion in GRB engines”

2 - 13.07

Ishika Palit z CFT uczestniczyła w 14-tej szkole Summer School on Modern Astrophysics. Odbyła się ona na kampusie MIPT Dolgoprudny w Moskwie.

11-15.06

Jeremy Mortier z CFT uczestniczył w konferencji “Half a Century of Blazars and Beyond” która odbyła się na Universytecie w Turynie. Zaprezentował tam plakat z wynikami swoich symulacji.

21-25.05

W Centrum Banacha, Insttytut Matematyczny PAN, w Warszawie, odbyła się międzynarodowa konferencja na temat “Singularities of general relativity and their quantum fate”. Agnieszka Janiuk przedstawiła tam zaproszony referat pt. “Astrophysical sources of gravitational radiation”.

22.04-02.05

Z wizytą naukową w CFT przebywała pani Ariadna Murguia-Berthier – doktorantka z University of California, Santa Cruz, USA. Jej pobyt był poświęcony analizie symulacji numerycznych kolapsującej gwiazdy, w której jądrze powstaje czarna dziura otoczona dyskiem akrecyjnym.

24-25.04

Z wizytą naukową w CFT przebywała dr. Monika Mościbrodzka z Radboud University w Holandii. Zaprezentowała nam swój nowy kod “iPole” do badania emisji spolaryzowanej z astrofizycznych dżetów.

10-24.04.

W kwietniu Kostas Sapountzis odbył wizytę roboczą w Instytucie Astronomicznym w Pradze. Kontynuował współpracę z prof. Vladimirem Karasiem, dotyczącą zjawiska odbijania magnetycznego z obszaru ergosfery czarnej dziury.

26-28.03.

Nasza grupa wzięła udział w konferencji POLNS. Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, w celu zgromadzenia naukowców pracujących w Polsce nad wszystkimi aspektami gwiazd neutronowych, takimi jak astronomia wielosygnałowa, fizyka gęstej materii i relatywistyczna astrofizyka jądrowa. Kostas Sapountzis wygłosił wykład pod tytułem “MRI implications on the short GRB jets”. Ponadto, studentka Katarzyna Wojczuk zaprezentowała plakat “Nukleosynteza w plazmie akreującej na czarną dziurę u podstawy dżetu w Gamma Ray Bursts”.

23.03.

Mikołaj Grzędzielski uzyskał tytuł doktora fizyki na podstawie pracy pt. “Modele oscylacji termicznych w dyskach akrecyjnych w zastosowaniach do układów z czarnymi dziurami”. Opiekunem doktoratu była prof. Agnieszka Janiuk. Stopień został przyznany przez Radę Naukową Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

16.03.

Podczas Rocznej Sesji Rady Naukowej Agnieszka Janiuk przedstawiła badania i działalność całej grupy w 2017 roku. Tematem prezentacji były “Przepływy akrecyjne na czarne dziury”.

15-16.03.

Kostas Sapountzis uczestniczył w sesji KDM-User Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie. Przedstawił tam prezentację “Integracja równań w zakrzywionej czasoprzestrzeni”.

12-15.03.

Nasza grupa wzięła udział w konferencji Superkomputing Frontiers in Europe, zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie. Agnieszka Janiuk wygłosiła tam wykład pt. “Symulacje numeryczne przepływów akrecyjnych na czarne dziury”. Jeremy Mortier i Ishika Palit zaprezentowali swoje plakaty na temat symulacji superkomputerowych na maszynie Okeanos.

07.03.

Kostas Sapountzis przedstawił seminarium w Centrum Fizyki Teoretycznej. Tytuł referatu brzmiał “Short Gamma Ray Bursts”.

2017

18.12.

W Instytucie Astronomii Uniwwersytetu Wrocławskiego, Mikołaj Grzędzielski zaprezentował seminarium pt. “Modified viscosity in accretion disks”.

14.12.

Na konferencji “Deciphering the Violent Universe 2017″, która odbyła się w Playa del Carmen w Meksyku, Agnieszka Janiuk zaprezentowała zaproszony referat na temat “Accretion in Gamma Ray Bursts Central Engines”

29.11.

Agnieszka Janiuk przedstawiła seminarium w Instytucie Astronomii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Referat był zatytułowany “Accretion flows in the collapsing massive stars”

14.11.

Mikołaj Grzędzielski przedstawił wyniki swoich prac na seminarium zakładowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Referat był zatytułowany “Zmodyfikowana lepkość w dyskach akrecyjnych”.

23-26.10.

Kostas Sapountzis uczestniczył w konferencji RAGtime w czeskiej Opawie. Przedstawił referat pt. “Short Gamma Ray Bursts”

05.10.

Dwoje nowych doktorantów z grupy astrofizycznej CFT PAN rozpoczęło rok akademicki. Oprócz zatrudnienia w naszym zespole, Ishika Palit i Jeremy Mortier zostali słuchaczami Międzynarodowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Kandydaci zostali wyłonieni w drodze konkursu.

02.10.

Praktyki studenckie z naszej grupie rozpoczął pan Marcin Wrona, student 5. roku astronomii na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie zajmował się kinematycznym modelem dżetu w kontekście błysków gamma.

01.10.

W ramach Festiwalu Nauki, jak co roku przygotowaliśmy Warsztaty Astronomiczne dla dzieci. Warsztaty poprowadził w CFT Szymon Charzyński.

11-14.09

W Zielonej Górze odbył się 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Mikołaj Grzędzielski przedstawił tam referat pod tytułem “Zmodyfikowana lepkość w dyskach akrecyjnych”, zaś Katarzyna Wojczuk pokazała wyniki swoich badań na plakacie pt. “Nukleosynteza w plazmie akreującej na czarną dziurę u podstawy dżetu tworzącego rozbłyski gamma”

06-08.09

W Warszawie, w Pałacu Staszica, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona spektroskopii rentgenowskiej, zorganizowana w ramach programu AHEAD (Activities in High Energy Astrophysics). Agnieszka Janiuk przedstawiła tam wyniki badań nad stabilnoscią czarnodziurowych dysków akrecyjnych.

10.07-18.08

W Kopenhadze, odbyła się sześciotygodniowa szkoła letnia,  w ramach Kavli Summer Program for Astrophysics, pod hasłem “Astrophysics with gravitational wave detections”. Agnieszka Janiuk uczestniczyła w niej jako opiekun naukowy projektu pt. “Low angular momentum accretion leading to the LIGO black hole assembly”, który był realizowany przez doktorantkę z UCSC, p. Ariadnę Murguia-Berthier. Współopiekunami projektu byli także Enrico Ramirez-Ruiz (UCSC) oraz Ilya Mandel (U. Birmingham).

01.07-30.07

Praktyki wakacyjne w naszym zespole odbywają państwo Paulina Michalak (2 rok studiów na Wydziale Fizyki UW, kierunek Fizyka) oraz Maciej Ossowski (3 rok studiów na UW, kierunek astronomia). Tematy ich praktyk związane są z akrecją na czarne dziury w mikrokwazarach i w błyskach gamma.

26-30.06

W Pradze czeskiej odbył się Europejski Tydzień Astronomii, EWASS 2017. Spośród wielu sympozjów, uczestniczyliśmy w S10, S12 i S13 – plakaty zaprezentowali tam Mikołaj Grzędzielski, Kostas Sapountzis i Petra Sukova. Ponadto, sympozjum S10 pt. “Properties and evolution of accreting compact objects in low and high mass X-ray binaries” było współorganizowane przez Agnieszkę Janiuk, wraz z Enrico Bozzo i Andrea Sanna. Agnieszka Janiuk przedstawiła też referat na temat błysków gamma w ramach sympozjum S11.

12-17.06

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji XII Frascati Workshop, zatytułowanej “Multifrequency behaviour of high energy cosmic sources”, która odbyła się w Palermo, we Włoszech. Przedstawiła tam zaproszony referat pt. “Microphysics in gamma ray bursts central engines”

01-30.05.

Staż naukowy w naszej grupie odbywa Pani Katarzyna Wojczuk, studentka 4 roku Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej projekt związany jest z badaniem syntezy pierwiastków ciężkich w centralnych obszarach błysków gamma.

19-21.04

W Warszawie, w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej BUW, obyła się Sesja sprawozdawcza użytkowników Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania ICM. Przedstawiliśmy na niej platat z wynikami naszych symulacji (S. Charzyński) oraz referat dotyczący teorii i modelowania akrecji w błyskach gamma (A. Janiuk).

30.03

Na spotkaniu akademickim z cyklu “Dziewczyny do ścisłych”, które odbyło się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Agnieszka Janiuk uczestniczyła w debacie z kandydatkami zainteresowanymi podjęciem nauki na Wydziale Fizyki. Ponadto, wygłosiła referat pt. “Black Hole accretion in gamma ray bursts and other sources”, który był zaproszony w ramach Czwartkowego Kolokwium Fizyków UMK.

27-31.03

W Warszawie odbyła się konferencja CompStar, poświęcona astrofizyce gwiazd zwartych a także różnym aspektom relatywistycznej astrofizyki jądrowej i fizyce fal grawitacyjnych. Agnieszka Janiuk zaprezentowała na tym spotkaniu plakat podsumowujący swoją najnowszą pracę pt. “Microphysics in gamma ray bursts central engines”.

21-23.03

prof. Agnieszka Janiuk brała udział w piątym spotkaniu Konsorcjum instrumentu X-IFU, który wejdzie w skład budowanego satelity rentgenowskiego Athena. Zjazd odbył się w Tuluzie, a gospodarzem spotkania był Instytut Badań Astrnomicznych i Planetarnych IRAP. Tematem prezezntacji przedstawionej przez polski zespół był układ elektroniczny (rozdzielnik mocy) oraz pokrywa do urządzenia Dewara, której konstrukcją zajmują się inżynierowie z Centrum Badań Komicznych PAN.

17.03

Pan mgr Mikołaj Grzędzielski otworzył w CFT przewód doktorski. Tematem jego rozprawy będą “Modele termicznych oscylacji dysków akrecyjnych w zastosowaniach dla układów z czarnymi dziurami”, zaś promotorem pracy jest dr hab. Agnieszka Janiuk.

Ponadto, na sesji sprawozdawczej Rady Naukowej CFT PAN, Szymon Charzyński referował badania prowadzone przez nasz zespół w roku 2016, a w szczególności swoją pracę na temat polaryzacji fal grawitacyjnych.

15.03

Gościnne seminarium w CFT PAN wygłosił prof. Vladimir Karas z Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk.

13.03

Staż w naszym zespole w ramach praktyk studenckich rozpoczęła pani Katarzyna Wojczuk, magistrantka z Wydziału Fizyki UW.

08.03

Konstantinos Sapountzis przedstawił seminarium w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie. Tematem wystąpienia były rozbłyski gamma.

01.03

Mikołaj Grzędzielski przedstawił swoje badania na seminarium w CFT PAN. Tematem byla lepkość w dyskach akrecyjnych w obiektach kosmicznych wokół czarnych dziur o różnych skalach mas.

2016

01.12

Nowym członkiem naszego zespołu został dr Konstantinos Sapountzis. Wygrał konkurs na stanowisko adiunkta i będzie sie zajmował badaniami procesów prowadzących do powstawania dżetów w rozbłyskach gamma oraz symulacjami numerycznymi akrecji.

20-24.11

Mikołaj Grzędzielski uczestniczył w konferencji “ExTraS Workshop”, poświęconej obserwacjom źródeł rentgenowskich. Konferencja została zorganizowana w mieście Pavia we włoskiej Lombardii,  w okolicach Mediolanu.

14-18.11

Mikołaj Grzędzielski i Agnieszka Janiuk przebywali na krótkoterminowej wizycie w Instytucie Astronomicznym Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, na zaproszenie współpracującego z naszą grupą prof.Vladimira Karasa. Podczas pobytu Mikołaj wygłosił seminarium pt. “ Theory of thermal instabilites in accretion disks and its applications to the X-ray sources in all scales”

02-10.11

Petra Sukova przebywała w CFT na krótkoterminowej wizycie roboczej. Wygłosiła równeiż seminarium pt. “Variability of accreting black holes”, podsumowujące dorobek jest 3-letniej pracy naukowej na stanowisku post-doka w naszym zespole.

26.10.

Agnieszka Janiuk otrzymała nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2015 roku.

21-23.10

W Niepołomickim Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym odbyła się IX międzynarodowa konferencja poświęcona nauczaniu astronomii. Szymon Charzyński przedstawił tam wykład pt. “Czym są fale grawitacyjne”.

15-21.10

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji pt. „6th Kathmandu Conference on Black Holes. Shining from the heart of darkness: black hole accretion and jets”, która odbyła się w Nepalu i była zorganizowana przez tamtejszy Tribhuvan University, przy współudziale warszawskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN oraz włoskiego INAF.
12-16.09

Agnieszka Janiuk i Petra Sukova uczestniczyły w 324 Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej pt. “New frontiers in black hole astrophysics” które odbyło się w Ljubljanie, w Słowenii.

06.09.2016

Konkurs na pozycję post-doka w naszej grupie ogłoszony w czerwcu nie przyniósł na razie rozstrzygnięcia. W związku z tym ogłosiliśmy kolejny.

18-29.07.2016

Petra Sukova uczestniczyła w szkole letniej pt. “Prospects in Theoretical Physics – Computational Plasma Astrophysics”, zorganizowanej przez Institute of Advanced Study w Princeton.

4-8.07.2016

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Astronomii i Badań Kosmicznych (EWASS) w Atenach. Przedstawiła tam wyniki swoich prac na temat modelowania błysków gamma, a także możliwej koincydencji słabego błysku zarejestrowanego w czasie zlewania się czarnych dziur wykrytych dzięki emisji fal grawitacyjnych w źródle GW150914. Zaprezentowała również plakat przygotowany przez Petrę Sukovą omawiający jej symulacje słabo rotujących przepływów akrecyjnych w centrach galaktyk.

13.06.2016

Szymon Charzyński przedstawił nasze badania na sesji sprawozdawczej poświęconej wynikom programu Early Science w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego UW. Obliczenia które tam wykonujemy, dotyczą zlewania się podwójnych czarnych dziur oraz akrecji na czarne dziury w centrach galaktyk. Do tego celu uzyskaliśmy dostęp do nowego superkomputera Cray XC40, zlokalizowanego w ICM.

 

01.06.2016
W związku z planowanym powrotem dr Petry Sukovej na Uniwersytet Karola w Pradze, ogłosiliśmy konkurs na stanowisko adiunkta (post-doka), finansowane w ramach projektu. Nowa osoba będzie mogła rozpocząć współpracę z nami od października 2016.

23-25.05.2016

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w trzecim spotkaniu konsorcjum X-IFU (detektor X-ray Integral Field Unit, który znajdzie się na pokładzie budowanego satelity rentgenowskiego Athena). Prof. Janiuk jest członkinią Komitetu Naukowego tego instrumentu. Spotkanie odbyło się w instytucie SRON w Utrechcie, Holandia.

01.04.2016

Petra Sukova zaprezentowała naszą metodę określania nieliniowej dynamiki w dyskach akrecyjnych wokół czarnych dziur w mikrokwazarach. Jej referat pt. “Searching for traces of non-linear dynamics in light curves of X-ray binaries” został wygłoszony na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej naszego instytutu.

08.03.2016

Agnieszka Janiuk przedstawiła nasze badania na seminarium zakładowym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W referacie pt. “Chaos w mikrokwazarach” omówione zostały zagadnienia związane z niestabilnoscią dysku wywołaną dominacją ciśnienia promieniowania a także z naszą metodą kwantyfikacji nieliniowej zmienności obserwowanej w strumieniu rentgenowskiego powstającym w dyskach.

25.02.2016

Szymon Charzyński przedstawił w ramach Seminarium Optycznego na Wydziale Fizyki UW referat dotyczący podwójnych czarnych dziur oraz fal grawitacyjnych. Zaprezentował również naszą pracę z 2013 roku, w której przedstawiliśmy możliwy scenariusz ewolucyjny, prowadzący do jenoczesnej detekcji fali grawitacyjnej i sygnału elektromagnetycznego w zakresie promieniowania gamma.

 

2015

01-05.12.2015

Agnieszka Janiuk była gościem Instytutu Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Karola w Pradze.   Przedstawiła tam seminarium na temat “Gamma Ray Bursts as the Death Throes of massive stars”. Ponadto, poprowadziła nieformalne spotkanie na temat “Astronomy of Shakespeare”.

9-11.11.2015

Petra Sukova uczestniczyła w konferencji Relativistic Astrophysics Workshop na Uniwersytecie w Bremie. Przedstawiła tam zaproszony referat na temat akrecji na czarne dziury.

5-8.10.2014

Nasza grupa (A. Janiuk, P. Sukova, M. Grzędzielski) uczestniczyła w konferencji HEPRO V na Uniwersytecie La Plata w Argentynie. Zaprezentowaliśmy tam referat dotyczący zjawisk nieliniowych w dynamice dysków akrecyjnych w mikrokwazarach oraz plakat na temat mechanizmu produkcji wiatru w mikrokwazarze IGR J17091. Artykuły na podstawie naszych prezentacji zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach Argentyńskiego Towarzystwa Astronomicznego.

19-27.09.2014

Uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki. W CFT PAN odbyły się warsztaty astronomiczne przygotowane przez Agnieszkę Janiuk i Mikołaja Grzędzielskiego dla najmłodszych dzieci.

21-24.09.2014

Agnieszka Janiuk była recenzentką pracy doktorskiej i uczestniczyła w publicznej obronie Mgr. Jaroslava Hamerskiego z Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk.  Wygłosiła ponadto zaproszony wykład w Instytucie Astronomicznym CAS.

7-10.09.2015

Agnieszka Janiuk i Mikołaj Grzędzielski uczestniczyli w 37. Zjeździe Polskiego towarzystwa Astronomicznego w Poznaniu. Petra Suková i Szymon Charzynski przygotowali plakat na temat “Relativistic low angular momentum accretion and its numerical simulations in 1D, 2D and 3D”, zaś prof. Janiuk wygłosiła wykład na temat zlewania się układów podwójnych czarnych dziur.

02.09.2015
Staż naukowy w CFT PAN odbywa pan Wojciech Kowalski, absolwent III roku fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjlność fizyka teoretyczna.

24-28.08.2015

W Warszawie odbyło się Pierwsze Sympozjum im. Romana Juszkiewicza. To międzynarodowe wydarzenie poświęcone było współczesnej kosmologii i astrofizyce. Agnieszka Janiuk wygłosiła zaproszony referat na temat akrecji w aktywnych jądrach galaktyk, była też członkinią Lokalnego Komitetu Organizacyjnego. Mikołaj Grzędzielski zaprezentował nasze badania na sesji plakatowej.

17-21.08.2015

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w konferencji Workshop on Microphysics In Computational Relativistic Astrophysic, MICRA, zorganizowanej na Wydziale Asytronomii Uniwersytetu w Sztokholmie. Przedstawiła tam referat dotyczący swoich badań na temat nukleosyntezy pierwiastków ciężkich w otoczeniu błysków gamma.

11-14.08.2015

Agnieszka Janiuk, Szymon Charzynski i Petra Suková zaprezentowali wyniki badań i wzięli udział w dyskusji dotyczącej obliczeń wielkoskalowych przy użyciu pakietu Einstein Toolkit na warsztatach, które odbyły się w Nordic Center for Theoretical Physics, w Sztokholmie.

15-19.06.2015

Mikołaj Grzędzielski uczestniczył w konferencji “10th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics”, która odbyła się w Obserwatorium Astronomicznym w Belgradzie.

25-27.05.2015

Agnieszka Janiuk i Szymon Charzyński uczestniczyli w sesji sprawozdawczej i dyskusji dotyczącej symulacji wielkoskalowych, zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

11-13.05.2015

Nasza grupa (czytery osoby) uczestniczyła w koneferencji “Astroparticle Physics in Poland”, zorganizowanej przez Krajową Radę Astrofizyki Cząstek. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim na nowym Kampusie Ochota. Petra Sukova przedstawiła tam referat dotyczący zagadnień, którymi zajmuje się nasza grupa. Wzięliśmy też udział w sesji plakatowej. Agnieszka Janiuk była członkinią Komiettu Naukowego tego zjazdu.

04.03.2015
Na stanowisko adiunkta został przyjęty do naszego zespołu pan dr. Szymon Charzyński. Będzie zajmował się zagadnieniami związanymi z relatywistyczną astrofizyką obliczeniową, w szczególności komputerowymi symulacjami zlewających się czarnych dziur w centrach galaktyk.
2014

8-12.12.2014

Petra Suková uczestniczyła w konferencji Meeting with Copernicus & Hevelius: confrontations with relativistic astrophysics”, która odbyła się w Krakowie. Przedstawiła referat dotyczący zjawiska histerezy i fal uderzeniowych w przepływach akrecyjnych.

26.11. 2014

Petra Suková przedstawiła seminarium w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Tematem były przepływy akrecyjne z małym momentem pędu w różnych ukłądach kosmicznych z czarnymi dziurami.

 

19.11.2014

Mikołaj Grzędzielski przedstawił seminarium w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Tematem były nasze najnowsze badania dotyczące mikrokwazara IGR J17091.

17-19.10.2014

Agnieszka Janiuk uczestniczyła w VII konferencji poświęconej nauczaniu astronomii, która odbyła się w Niepołomicach. Zaprezentowała tam wykład na temat astronomii rentgenowskiej oraz badań mikrokwazarów.

11-19.10.2014

Petra Sukova uczestniczyła w konferencji “RAGtime 16” w Pradze czeskiej, poświęconej problemom astrofizyki relatywistycznej, czarnym dziurom i gwiazdom neutronowym. Przedstawiła tam zaproszony referat na temat oscylacji fal uderzeniowych w przepływach akrecyjnych na czarne dziury.

22-26.09.2014

Petra Sukova i Mikołaj Grzędzielski uczestniczyli w szkole astrofizycznej “The Many faces of Compact Stars” zorganizowanej przez COST Action NewCompStar w Barcelonie.

1-5.09.2014

Petra Suková uczestniczyła w konferencji “The Spanish Relativity Meeting ERE 2014”, zorganizowanej przez Hiszpańskie Towarzystwo Relatywistyczne (SEGRE) na Universytecie w Walencji. Zaprezentowała referat pt. “Shocks in the low angular momentum accretion flows”.

7-18.07. 2014

Mikołaj Grzędzielski uczestniczył w szkole letniej na temat “Software systems for astronomy”, zorganizowanej w Poznaniu przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

16-19.06.2014

Mikołaj Grzędzielski i Agnieszka Janiuk uczestniczyli w sympozjum “X-ray Universe 2014″, zorganizowanej w Dublinie, Irlandia, przez Europejską Agencję Kosmiczną. Agnieszka Janiuk przedstawiła referat dotyczący ewolucji masywnego układu podwójnego z czarną dziurą, oraz możliwej detekcji fal grawitacyjnych z powodu zlewania się takich układów, zaś Mikołaj wziął udział w sesji plakatowej poświęconej mikrokwazarom.

28.05.2014

Mikołaj Grzędzielski przedstawił referat na seminarium w CFT PAN, na temat swojego projektu dotyczącego modelowania rozbłysków i wiatru z mikrokwazara IGR J17091.

20-22.05.2014
W Poczdamie, odbyła się finałowa konferencja “99 years of black holes: from Astronomy to Quantum Gravity”, poświęcona podsumowaniu akcji COST0905, “Black Holes in a Violent Universe”. W konferencji spośród naszego zespołu uczestniczyli Agnieszka Janiuk, która przedstawiła przeglądowy referat na temat akreujących czarnych dziur w różnych skalach mas, oraz Bartek Kamiński, który prezentował swój projekt dotyczący błysków gamma.

26.03.2014

Agnieszka Janiuk przedstawiła referat na seminarium w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, pod tytułem “Is Cygnus X-3 going to be a prototype of an unusual gamma ray burst?”.

19.03.2014

Dr. Petra Sukova przedstawiła referat na seminarium w CFT PAN, zatytułowany “Dynamics of Low Angular Momentum Flows”.

06.03.2014

Petra Sukova otrzymała grant wewnętrzny CFT PAN, w kwocie 5000 zł, w konkursie na projekty naukowe młodych naukowców. Jej projekt jest zatytułowany “Studying the dynamics of low angular momentum flows”.

2013

19 – 22.11.2013

Prof. Agnieszka Janiuk i Dr. Petra Sukova uczestniczyły w konferencji “The Galactic Center Black Hole Laboratory” w Granadzie, Hiszpania. Prof. Agnieszka Janiuk wygłosiła referat pt. “Modeling black hole mergers in long gamma ray bursts”, zaś Petra Sukova przedstawiła referat “Chaos in geodesic flow in black-hole-disc system: computation of FLI and MEGNO”.

 

30.10.2013

Mgr. Mikołaj Grzędzielski wygłosił seminarium w CFT PAN pod tytułem “Properties of solutions of the linearized Boltzmann equation for fermions”.

16.10.2013

Dr. Petra Sukova  wygłosiła seminarium w CFT PAN pod tytułem “Chaotic motion around black holes with disc/ring”.

01.10.2013
Grupa powiększyła się o dwie osoby. Pan mgr. Mikołaj Grzędzielski rozpoczął pracę w CFT PAN na stanowsisku asystenta. Będzie się zajmował fizyką rentgenowskich układów podwójnych. Pani dr Petra Sukova przyjechała z Pragi czeskiej i rozpoczęła pracę  w CFT na stanowisku adiunkta. Będzie się zajmowała teorią procesów akrecyjnych w otoczeniu czarnych dziur.
01.09.2013
Staże naukowe w CFT PAN odbywają dwaj studenci 4 roku Politechniki, pan Michał Łepek i pan Bartłomiej Gajdzis. Tematami ich stażu jest analiza obserwacji rentgenowskich wybranych układów podwójnych z czarną dziurą.
01.07.2013
Na stanowisko asystenta w CFT PAN został przyjęty pan mgr. Bartłomiej Kamiński, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie się zajmował numerycznym modelowaniem przepływów akrecyjnych.
06.05.2013
Zamknięcie konkursu na stanowisko asystenta. Do CFT spłynęły 4 aplikacje, od kandydatów z Warszawy i Poznania.
02.04.2013
Zamknięcie konkursu na stanowisko adiunkta. Do CFT spłynęło 10 aplikacji, od kandydatów z całego świata.
25.02.2013
Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Nauki o współfinansowanie badań.
18.01.2013
Ogłosiliśmy konkursy na stanowiska adiunkta (post-doka) oraz asystenta w zakresie astrofizyki, finansowane w ramach projektu.
07.12.2012
Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otrzymało środki w kwocie 1 482 000 zł na finansowanie projektu pt. “Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych” pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Janiuk, na lata 2013-2018

by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>