Astrofizyka

 

Witamy na stronie grupy astrofizycznej w CFT PAN.

Jesteśmy astronomami i fizykami, a pasjonuje nas astrofizyka obliczeniowa. Grupą kieruje prof. Agnieszka Janiuk. Nasza grupa astrofizyczna w CFT zajmuje się badaniem własności plazmy w bezpośrednim otoczeniu kosmicznych czarnych dziur, w całym zakersie ich mas. Badamy procesy akrecji i wypływu materii z okolic czarnych dziur, stosując metody numerycznych symulacji komputerowych. Wyniki obliczeń staramy się konfrontować z danymi dostępnymi dzięki obserwacjom nieba w zakresie wysokich energii. Zespół istnieje w CFT PAN od roku 2011, współpracujemy z naukowcami z wielu instytucji w Polsce i za granicą.

MDmag_rho_frame0030_bb

Rysunek u góry strony pokazuje ilustrację jednego z warunków początkowych, jakich używamy do symulacji numerycznej magnetohydrodynamiki. Kolory reprezentują rozkład gęstości w 2 wymiarach w torusie oraz funelu dżetu wyrzucanego z okolic rotującej czarnej dziury Kerra (spin a=0.9), po upływie 300 skal dynamicznych. Linie obrazują konfigurację pola magnetycznego. Symulacje prowadzimy za pomocą kodu HARM_COOL. Żródło: publikacja Kostasa Sapountzisa i Agnieszki Janiuk (2019, Astrophysical Journal, vol. 873, p. 12).

 

 

Rysunek poniżej przedstawia rozkład względnych obfitości ciężkich izotopów, w funkcji ich liczny masowej, syntetyzowanych na trajektoriach wiatru wypływającego z dysku akrecyjnego u podstawy błysku gamma. Struktura dysku policzona została kodem magnetohydrodynamicznym z modułem równania stanu gazu Fermiego, kod HARM-COOL (zobacz zakładka “Numerics”, wersja angielska tej Strony), zaś izotopy policzono za pomocą sieci reakcji termojądrowych – kod Skynet. Źródło: Agnieszka Janiuk (ApJ, 2019, 882, 163)

AbundancesA_solar_tot_a06b10

Na naszych stronach można znaleźć informacje o aktualnych i wcześniejszych członkach grupy i jej współpracownikach, opis naszych aktualnych badań, odnośniki do publikacji w czasopismach naukowych, a także prezentacje wyników badań, które przedstawiliśmy na konferencjach i seminariach specjalistycznych. Ponadto, zamieszczamy odnośniki do naszych artykułów popularno-naukowych, które są dostępne w internecie. Miłego czytania!

Najnowsze informacje są umieszczane na bieżąco w formie wpisów na blogu.

Nasz Fanpage

Kontakt do nas: astrofizyka@cft.edu.pl

 


by with 2 comments.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>