Ladies and Gentlemen. Due to the coronavirus epidemic in Poland, the CTP PAS is operating in a limited way. In particular, until further notice the secretariat and the accountancy of the CTP PAS will be working only remotely. Contact with the administration is possible only by an e-mail. We are sorry for any inconvenience.

Internships and practices in CTP PAS

The Centre for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences invites students of 3rd, 4th and 5th year of science studies to take part in paid internships in our institute. The internships lasts one month with the possibility of extension to 3 months.

Attention: Persons who wish to start cooperation with us in areas other than those listed below are encouraged to contact us directly. Link to employees list.

List of proposed topics and supervisors of traineeships/placements

 1. Prof. Lech Mankiewicz

  Tłumaczenie zasobów KhanAcademy z angielskiego na polski.

  Praktyki licencjackie dla studentów Wydziału Matematyki UW przy tłumaczeniu zasobów KhanAcademy z angielskiego na polski, www.khanacademy.org -> pl.khanacademy.org.


 2. Prof. Adam Sawicki

  Uniwersalność i optymalność bramek kwantowych.

  Skończony zbiór bramek kwantowych jest uniwersalny jeżeli można z jego pomocą zbudować dowolną n-wymiarową bramkę kwantową. Charakteryzacja bramek uniwersalnych jest daleka od pełnej. Jest ona w naturalny sposób związana z interesującymi strukturami matematycznymi. Poszukuję studentów ostatni lat studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie fizyki/matematyki zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie fizyki matematycznej/teorii informacji kwantowej. Wiedza w zakresie teorii grup i algebr Liego, podstaw mechaniki kwantowej, algebraicznej teorii liczb lub teorii sterowania będzie bardzo pomocna. Do zadań będzie należała praca badawcza dotycząca charakteryzacji uniwersalnych bramek kwantowych oraz badanie ich optymalności przy wykorzystaniu technik matematycznych pochodzących ze wspomnianych wyżej dziedzin. Potrzebne będzie również rozwinięcie nowych metod badawczych.


 3. Prof. Kazimierz Maria Rzążewski

  Badanie gazów kwantowych zarówno bozonów jak i fermionów.

  Od lat zajmuję się teorią gazów kwantowych, zarówno bozonów jak i fermionów.W przypadku bozonów rozwinęliśmy oryginalną metodę pól klasycznych do opisu statystycznych własności słabo oddziałującego gazu w niezerowych temperaturach. Zapraszam do współpracy nad badaniem roli oddziaływań długozasięgowych w takich gazach.W przypadku fermionów zapraszam do rozwinięcia naszych badań nad stanem podstawowym wielu fermionów oddziałujących siłami dipolowymi. Zbliża się doświadczenie nad takim gazem. W obu przypadkach poważną rolę odgrywają symulacje komputerowe.


 4. Prof. Karol Życzkowski

  Splątanie kwantowe w układach wielu cząstek.

  Opis korelacji kwantowych w układach złożonych nie jest jeszcze kompletny. Zadanie polega na próbie charakteryzacji wielkości kwantowego splątania dla pewnych klas stanów kwantowych w układach wielu kubitów i wymaga zarówno obliczeń numerycznych jak i stosowania metod algebraicznych.


 5. Prof. Karol Życzkowski

  Własności macierzy losowych z zadaną strukturą.

  Nieznane oddziaływanie układu fizycznego można przybliżać poprzez macierz z elementami losowymi. Celem projektu będzie analiza własności macierzy, które odpowiadają kwantowym układom wielocząstkowym o zadanej topologii oddziaływań. Praca głównie numeryczna.

Recruitment for an internships takes place all year round. It is possible to participate in the above or other research projects of the employees of the Centre, after preliminary agreement with a potential supervisor. CTP PAS conducts research in the field of classical and quantum field theory, classical and quantum chaos, quantum computer science, quantum engineering of cold atomic gases and molecules, solid-state physics, and space phenomena at different time scales. If you are interested, please contact the secretariat of the centre at (22) 847 09 20 or directly the CTP PAS staff working in the field corresponding to the candidate's interests.